Ογκοι εγκεφάλου

Όγκοι εφκεφάλου- δείτε πώς αντιμετωπίζονται!

Τι είναι οι όγκοι εγκεφάλου

Οι όγκοι εγκεφάλου είναι μάζες που αναπτύσσονται εντός της κρανιακής κοιλότητας και δρουν πιέζοντας και παρεκτοπίζοντας τον εγκέφαλο. Διακρίνονται με βάση τη συμπεριφορά τους σε καλοήθεις και κακοήθεις και ανάλογα με την προέλευσή τους σε πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς/ μεταστατικούς.

Δες ακόμα: Καρκίνος προστάτη: επιλογές θεραπείας

Οι καρκινικοί όγκοι συνήθως είναι δευτεροπαθείς και προκαλούνται από κάποια καρκινική εστία σε άλλο σημείο του σώματος, συνήθως στον πνεύμονα στους άνδρες και στο μαστό στις γυναίκες. Η μετάσταση επιτυγχάνεται διαμέσου του αίματος.

Αίτια όγκων εγκεφάλου

Τα αίτια εμφάνισης των όγκων εγκεφάλου δεν έχουν σαφώς καθοριστεί. Ωστόσο, παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου του εγκεφάλου είναι το φύλο (είναι πιο συχνοί στους άνδρες), στη φυλή (παρουσιάζουν ιδιαίτερη έξαρση στους Καυκάσιους), η ηλικία (τα παιδιά τείνουν να είναι πιο ευάλωτα, ενώ η νόσος είναι δεύτερη συχνότερη μορφή παιδικού καρκίνου μετά τη λευχαιμία), το οικογενειακό ιστορικό (όσοι έχουν συγγενείς πρώτου βαθμού που πάσχουν από όγκο εγκεφάλου έχουν αυξημένες πιθανότητες να νοσήσουν) και τέλος, περιβαλλοντικοί παράγοντες (έκθεση σε ακτινοβολία, ή χημικά στον εργασιακό χώρο, ή εφαρμογή ακτινοβολίας ως θεραπευτικό μέσο).

Είδη όγκων εγκεφάλου

Ο πιο συχνός καλοήθης όγκος εγκεφάλου είναι το μηνιγγίωμα, το οποίο απαντάται κυρίως σε γυναίκες. Η ίασή του είναι συνήθως οριστική μετά από χειρουργική αφαίρεσή του. Ο πιο συχνός και επιθετικός όγκος είναι το πολύμορφο γλοιοβλάστωμα. Απαντάται κυρίως σε άνδρες ηλικίας από 50 ετών και άνω. Η επιβίωση χωρίς θεραπεία δεν ξεπερνά τους 3 με 6 μήνες, ενώ αν προηγηθεί χειρουργική επέμβαση και χημειοθεραπεία μπορεί να παραταθεί έως και 18 μήνες.

Συμπτώματα όγκων εγκεφάλου

Κάποια από τα συμπτώματα που προκαλούν οι όγκοι εγκεφάλου είναι η κεφαλαγία (πιο έντονη κατά τις πρωινές ώρες), η ναυτία και η τάση προς έμετο, οι διαταραχές της όρασης (θαμπή όραση). Επίσης, αναλόγως του μέρους του εγκεφάλου στον οποίο έχει αναπτυχθεί όγκος μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα όπως προβλήματα στην ομιλία, στην ανάγνωση και το γράψιμο, διαταραχές στην αντίληψη, αλλαγή στοιχείων της προσωπικότητας, μούδιασμα και παράλυση των άκρων στη μία πλευρά του σώματος και επιληπτικές κρίσεις.

Διάγνωση για τους όγκους εγκεφάλου

Η διάγνωση των όγκων εγκεφάλου γίνεται με αξονική ή μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, όταν η κλινική εικόνα οδηγεί στην πιθανότητα διάγνωσης όγκου εγκεφάλου. Μπορεί να κριθεί απαραίτητη και η βιοψία εγκεφάλου. Η βιοψία, μετά από χειρουργική αφαίρεση του όγκου, παίζει καθοριστικό ρόλο για τον προσδιορισμό της πορείας του όγκου αλλά και την αναγκαιότητα συμπληρωματικής θεραπείας.

Θεραπεία των όγκων εγκεφάλου

Η κύρια θεραπεία των όγκων εγκεφάλου είναι η χειρουργική αφαίρεσή τους. Οι πρωτοπαθείς όγκοι και οι όγκοι που έχουν προκύψει από μία μόνο μετάσταση αντιμετωπίζονται με τον παραπάνω τρόπο. Στους καλοήθεις όγκους η αφαίρεση και η ίαση του ασθενούς είναι συνήθως οριστική.

Στους κακοήθεις η ίαση δεν είναι πλήρης. Αυτό που επιδιώκεται εδώ είναι η αφαίρεση του μεγαλύτερου δυνατού μέρους του όγκου ώστε να είναι η ανταπόκριση του ασθενούς στη συμπληρωματική θεραπεία η καλύτερη δυνατή.

Για τους καρκινικούς και για τους μη- καρκινικούς πρωτοπαθείς εγκεφαλικούς όγκους μπορεί να χρησιμοποιηθεί χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία. Μια άλλη μορφή θεραπείας των όγκων του εγκεφάλου που εφαρμόζεται τόσο στους καλοήθεις όσο και στους κακοήθεις όγκους είναι η ακτινοχειρουργική ή στερεοτακτική ακτινοθεραπεία.

Η εν λόγω θεραπεία αποτελεί μία μη επεμβατική μέθοδο και βασίζεται στη χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας που κατευθύνεται με υψηλή ακρίβεια στο μέρος του εγκεφάλου που έχει υποστεί βλάβη.

Η κατάλληλη ειδικότητα

Ο κατάλληλος γιατρός για τους όγκους εγκεφάλου είναι ο Νευροχειρουργός

Κλείστε ραντεβού με Νευροχειρουργό