Ισχαιμική ηπατίτιδα

Ισχαιμική-ηπατίτιδα-δείτε πώς αντιμετωπίζεται

Πληροφορίες για την ισχαιμική ηπατίτιδα

Τι είναι η ισχαιμική ηπατίτιδα

Η ισχαιμική ηπατίτιδα είναι διαταραχή που προκαλείται μετά από επεισόδιο υπότασης σε άτομο που ήδη πάσχει από κάποια καρδιακή ή πνευμονική πάθηση.

Που οφείλεται η ισχαιμική ηπατίτιδα

Η νόσος οφείλεται σε αδυναμία της λειτουργίας της καρδιάς και σε επεισόδια υπότασης. Για την ισχαιμική νόσο ευθύνεται η υπόταση σε συνδυασμό με κάποια άλλη υποκείμενη νόσο της καρδιάς.

Συμπτώματα της ισχαιμικής ηπατίτιδας

Η ισχαιμική ηπατίτιδα εκδηλώνεται με καταπληξία, αύξηση αμινοτρανσφερασών, αύξηση της χολερυθρίνης και της  γαλακτικής αφυδρογονάσης.

Πώς γίνεται η διάγνωση της ισχαιμικής ηπατίτιδας

Η διάγνωση της ισχαιμικής ηπατίτιδας γίνεται με ειδικές εργαστηριακές εξετάσεις και με αποκλεισμό όλων των άλλων ασθενειών του ήπατος.

Επιπλοκές της ισχαιμικής ηπατίτιδας

Η ισχαιμική ηπατίτιδα μπορεί να οδηγήσει σε αιμορραγία, εγκεφαλοπάθεια ή ακόμη και στο θάνατο. Το 50% των περιστατικών καταλήγει μέσα σε 6 μήνες.

Η κατάλληλη ειδικότητα

Ο κατάλληλος γιατρός για την ισχαιμική ηπατίτιδα είναι ο Ηπατολόγος

Κλείστε ραντεβού με Ηπατολόγο