Αγγειακή δυσπλασία

aggeiaki dysplasia
 Η αγγειακή δυσπλασία είναι πάθηση που πλήττει το αγγειακό σύστημα του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού. Χωρίζεται σε πέντε κατηγορίες: τα φλεβικά αγγειώματα, τις τηλαγγειεκτασίες, τις αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες και τα σηραγγώδη αγγειώματα.

Που οφείλεται

Η αγγειακή δυσπλασία μπορεί να οφείλεται στους εξής παράγοντες:

  • Κληρονομικότητα
  • Δυσλειτουργίες κατά την εμβρυακή περίοδο
  • Οι δυσλειτουργίες και οι ανωμαλίες αυξάνονται φτάνοντας σε σημείο αλλοιώσεων και σε κίνδυνο εκδήλωσης της αιμορραγίας.

Συμπτώματα

Η αγγειακή δυσπλασία εκδηλώνεται με τα εξής συμπτώματα:

  • Αιμορραγία
  • Πονοκέφαλος
  • Κρίσεις επιληψίας
  • Πονοκέφαλος
  • Εστιακά νευρολογικά ελλείμματα
  • Υποαιμάτωση του εγκεφαλικού ιστού

Πώς γίνεται η διάγνωση

Η διάγνωση της αγγειακής δυσπλασίας γίνεται μέσω ειδικών εξετάσεων. Απαιτείται μαγνητική και επεμβατική αγγειογραφία.

Αντιμετώπιση

Aντιμετωπίζεται αναλόγως του βαθμού της βλάβης και της δυσλειτουργίας. Η θεραπεία που προτείνεται είναι είτε χειρουργική είτε με τη χρήση ακτινοβολίας, είτε με λέιζερ, ανά περίπτωση.

Πρόληψη

Όταν το κύριο σύμπτωμα είναι οι κρίσεις επιληψίας και ο πονοκέφαλος πρέπει να ελεγχθεί η υπέρταση και να αποφεύγονται τα αντιπηκτικά φάρμακα. Συνήθως για την πρόληψη χορηγούνται αντιεπιληπτικά φάρμακα.

Η κατάλληλη ειδικότητα

Ο κατάλληλος γιατρός για την αγγειακή δυσπλασία είναι ο αγγειολόγος

Κλείστε ραντεβού με αγγειολόγο