Υπερκαλιαιμία

Υπερκαλιαιμία-δείτε πώς αντιμετωπίζεται!

Πληροφορίες για την υπερκαλιαιμία

Τι είναι η υπερκαλιαιμία

Η υπερκαλιαιμία είναι μία παθολογική κατάσταση κατά την οποία παρατηρείται αύξηση των επιπέδων καλίου στο αίμα.

Που οφείλεται η υπερκαλιαιμία

Η υπερκαλιαιμία μπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Μεταξύ άλλων είναι κάποιες δυσλειτουργίες των νεφρών (οξεία νεφρική ανεπάρκεια, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια), μειωμένη έκκριση ρενίνης λόγω νεφροπάθειας ή λήψη κάποιων φαρμάκων (διουρητικά, μη-στεροειδή αντιφλεγμονώδη). Επίσης, η υπερκαλιαιμία παρατηρείται και μετά από βλάβες στους ιστούς λόγω τραύματος, αιμόλυσης, δηλητηρίασης ή ανεπάρκειας ινσουλίνης.

Συμπτώματα που εκδηλώνει η υπερκαλιαιμία

Τα συνήθη συμπτώματα της υπερκαλιαιμίας είναι:

•    Αίσθημα κόπωσης
•    Ναυτία
•    Ζάλη
•    Αδυναμία
•    Βραδυκαρδία
•    Διακοπή της καρδιάς
•    Χαμηλός σφυγμός
•    Ηλεκτροκαρδιογραφικές ανωμαλίες
•    Αρρυθμίες

Πώς αντιμετωπίζεται η υπερκαλιαιμία

Η αντιμετώπιση της υπερκαλιαιμίας κρίνεται άμεση. Θα πρέπει ο ασθενής να τρέφεται με χαμηλά σε κάλιο τρόφιμα, να διακόψει οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή προκαλεί αύξηση καλίου (με τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού πάντα) και να προβεί σε αιμοκάθαρση αν υπάρχει νεφρική ανεπάρκεια. Αν η υπερκαλιαιμία είναι πιο σοβαρή συνιστάται η έγχυση γλυκονικού ασβεστίου, διττανθρακικού νατρίου ή ινσουλίνης και γλυκόζης. Επίσης, απαιτείται η λήψη ρητινών για να δεσμευθεί το κάλιο.

Πρόληψη κατά της υπερκαλιαιμίας

Για να προληφθεί η νόσος, ο πάσχων πρέπει να σταματήσει να λαμβάνει υποκατάστατα αλατιού που περιέχουν κάλιο, αν μειωθούν τα ούρα. Απαιτείται τακτικός προληπτικός αιματολογικός και ουρολογικός έλεγχος, ειδικά των ατόμων που δεν παράγουν πολλά ούρα ή λαμβάνουν ενδοφλέβια συμπληρώματα καλίου.

Η κατάλληλη ειδικότητα

Ο κατάλληλος γιατρός για την υπερκαλιαιμία είναι ο αιματολόγος

Κλείστε ραντεβού με αιματολόγο