Συνδακτυλία

Πληροφορίες για την συνδακτυλία

Τι είναι η συνδακτυλία

Η συνδακτυλία είναι μία πάθηση των δακτύλων που εμφανίζεται εκ γενετής στους πάσχοντες. Είναι μία ένωση των δακτύλων. Λόγω του ότι τα οστά των άλλων δακτύλων δεν έχουν το ίδιο μήκος, τα ενωμένα δάκτυλα δεν ευθυγραμμίζονται και δεν λειτουργούν σωστά.

Πού οφείλεται η συνδακτυλία

Η συνδακτυλία μπορεί να οφείλεται σε κληρονομικούς παράγοντες, ενώ η πάθηση απαντάται συχνότερα σε αγόρια. Η νόσος καλό είναι να αντιμετωπίζεται άμεσα, καθώς μπορεί να δυσκολέψει την κίνηση του ασθενούς.

Πώς γίνεται η διάγνωση της συνδακτυλίας

Η διάγνωση της συνδακτυλίας γίνεται από τον αρμόδιο γιατρό μέσω κλινικής εξέτασης του πάσχοντος.

Πώς αντιμετωπίζεται η συνδακτυλία

Η συνδακτυλία των χεριών αντιμετωπίζεται συνήθως με χειρουργική επέμβαση, καθώς το άτομο δεν θα μπορούσε διαφορετικά να χρησιμοποιήσει τα δάχτυλά του. Στα πόδια δεν είναι απαραίτητη η χειρουργική αποκατάσταση του προβλήματος. Ο χρόνος που θα πρέπει να χειρουργηθεί ο ασθενής είναι το ταχύτερο δυνατό. Όσο πιο νεαρό είναι το άτομο τόσο πιο εύκολη είναι η αποκατάστασή του. Σε περιπτώσεις απλής συνδακτυλίας ο διαχωρισμός είναι καλό να γίνεται μέσα σε λίγες μέρες ή εβδομάδες από τη γέννησή του, καθώς είναι ευκολότερη η σύγκλειση του δέρματος μετά το χειρουργείο. Στις πιο σοβαρές περιπτώσεις, ο διαχωρισμός των δακτύλων είναι δυσκολότερος και απαιτεί μεγάλη ιατρική εμπειρία για την επέμβαση.

Η κατάλληλη ειδικότητα

Ο κατάλληλος γιατρός για την συνδακτυλία είναι ο γενικό χειρουργό

Κλείστε ραντεβού με γενικό χειρουργό