Στραβισμός

Πληροφορίες για τον στραβισμό

Τι είναι ο στραβισμός

Ο στραβισμός είναι μία πάθηση των ματιών, κατά την οποία τα μάτια δεν ευθυγραμμίζονται φυσιολογικά και δεν εστιάζουν στο ίδιο σημείο. Η απόκλιση της εστίασης του ματιού μπορεί να είναι συνεχής ή να έρχεται και να φεύγει. Η πάθηση απαντάται συχνότερα σε παιδιά.

Πού οφείλεται ο στραβισμός

Ένα μάτι για να επιτύχει τη σωστή ευθυγράμμιση και εστίαση σε ένα σημείο, θα πρέπει όλοι οι μύες γύρω από το μάτι αυτό να βρίσκονται σε ισορροπία και συγχρονισμό. Ο εγκέφαλος ελέγχει τους μύες αυτούς. Όταν το μάτι δεν ευθυγραμμίζει, λαμβάνονται από τον εγκέφαλο δύο διαφορετικές εικόνες. Ο εγκέφαλος των παιδιών αγνοεί την εικόνα από το μάτι που δεν ευθυγραμμίζει και κρατά μόνο την εικόνα που του δίνει του ευθυγραμμισμένο μάτι ή το μάτι που βλέπει καλύτερα. Οι ενήλικες με στραβισμό έχουν συχνά διπλωπία, γιατί ο εγκέφαλος έχει μάθει να λαμβάνει εικόνες και από τα δύο μάτια, γι’ αυτό είναι δύσκολο να βελτιώσει την εικόνα από το μάτι που δεν ευθυγραμμίζει. Τα παιδιά συνήθως δεν βλέπουν διπλά. Έχει παρατηρηθεί επίσης ότι στραβισμός μπορεί να υπάρχει και σε παιδιά Που έχουν γεννηθεί πρόωρα ή έχουν κάποια εγκεφαλική παράλυση.

Επίσης, κάποιος τραυματισμός στο μάτι ή καταρράκτης μπορεί να αποτελέσει αιτία στραβισμού. Η πλειοψηφία των παιδιών με στραβισμό δεν έχει κανένα από τα παραπάνω προβλήματα. Ο στραβισμός μπορεί να οφείλεται σε κληρονομικούς παράγοντες.

Συμπτώματα που εκδηλώνει ο στραβισμός

Το κύριο σύμπτωμα του στραβισμού είναι ότι ο πάσχων δεν εστιάζει στο ίδιο σημείο. Συνήθως, ενώ το ένα μάτι εστιάζει κανονικά, το άλλο μάτι στρέφεται προς τα μέσα ή προς τα έξω. Συχνά ένα παιδί με στραβισμό γέρνει το κεφάλι του ώστε να κάνει σωστή εστίαση ή κλείνει συχνά τα μάτια του.

Πώς γίνεται η διάγνωση του στραβισμού

Η διάγνωση του στραβισμού γίνεται μέσω κλινικής-οφθαλμολογικής εξέτασης από τον αρμόδιο γιατρό, δηλαδή τον οφθαλμίατρο.

Πώς αντιμετωπίζεται ο στραβισμός

Ο οφθαλμίατρος θα προτείνει θεραπεία για τον στραβισμό, αφού ολοκληρώσει την οφθαλμολογική εξέταση που θα κάνει στον ασθενή. Αναλόγως της ηλικίας και της διάγνωσης του εξειδικευμένου ιατρού μπορεί να χορηγηθούν γυαλιά, πρισματικοί φακοί, ειδικά κολλύρια ή χειρουργική αποκατάσταση. Η χειρουργική αντιμετώπιση προτείνεται συχνότερα στους ενήλικες.

H κατάλληλη ειδικότητα

Ο κατάλληλος γιατρός για το στραβισμό είναι ο οφθαλμίατρος

Κλείστε ραντεβού με οφθαλμίατρο