Μαστωδυνία

Μαστωδυνία-τι είναι

Πληροφορίες για την μαστωδυνία

Τι είναι η μαστωδυνία

Η μαστωδυνία είναι μία κατάσταση κατά την οποία ο ασθενής νιώθει πόνο στο μαστό. Ο πόνος μπορεί να εκδηλωθεί είτε αμφοτερόπλευρα είτε ετερόπλευρα και να εντοπιστεί είτε σε όλο το μαστό είτε σε ένα συγκεκριμένο σημείο.

Πού οφείλεται η μαστωδυνία

Η μαστωδυνία μπορεί να οφείλεται σε έναν από τους παρακάτω παράγοντες:

  • Φλεγμονή
  • Τραυματισμός του μαστού
  • Κύστη στο μαστό
  • Ινοκυστική νόσος
  • Ορμονικές μεταβολές
  • Διατάσεις των γαλακτοφόρων πόρων του μαστού

Συμπτώματα που εκδηλώνει η μαστωδυνία

Η μαστωδυνία εκδηλώνεται με πόνο στο μαστό.

Πώς γίνεται η διάγνωση της μαστωδυνίας

Η διάγνωση της μαστωδυνίας γίνεται μέσω κλινικής εξέτασης της περιοχής από τον αρμόδιο γιατρό. Είναι σημαντικό ο γιατρός να καταγράψει το ιστορικό της γυναίκας, και να ενημερωθεί για πιθανή εγκυμοσύνη της. Αναλόγως της ηλικίας της γυναίκας και της περίπτωσης μπορεί να χρειαστεί μαστογραφία, υπερηχογράφημα της περιοχής ή άλλες απεικονιστικές εξετάσεις. Αν κατά τις εξετάσεις ανευρεθούν ύποπτα ογκίδια μπορεί ο γιατρός να συστήσει βιοψία.

Πώς αντιμετωπίζεται η μαστωδυνία

Η αντιμετώπιση της μαστωδυνίας εξαρτάται από την αιτία που την προκάλεσε και θα καθοριστεί από το γιατρό μετά την κλινική εξέταση. Αν πρόκειται για μαστίτιδα ο γιατρός χορηγεί συνήθως αντιβιοτική αγωγή. Αν οφείλεται σε τραυματισμό μπορεί να χορηγηθούν παυσίπονα.

Η κατάλληλη ειδικότητα

Ο κατάλληλος γιατρός για την μαστωδυνία είναι ο Μαστολόγος

Κλείστε ραντεβού με Μαστολόγο