Πολύποδες φωνητικών χορδών

Πολύποδες φωνητικών χορδών-δείτε πώς αντιμετωπίζονται!

Πληροφορίες για τους πολύποδες φωνητικών χορδών

Τι είναι οι πολύποδες φωνητικών χορδών

Οι πολύποδες φωνητικών χορδών είναι ογκίδια που αναπτύσσονται στη βλενογόννο των φωνητικών χορδών. Αναπτύσσονται τοπικά ή σε όλο το μήκος της περιοχής.

Που οφείλονται οι πολύποδες φωνητικών χορδών

Συνήθως οφείλονται είτε σε κάποια αλλεργική αντίδραση είτε σε εισπνοή ερεθιστικών ουσιών (καπνός τσιγάρου).

Συμπτώματα των πολύποδων φωνητικών χορδών

Το βασικότερο σύμπτωμα στους πολύποδες φωνητικών χορδών είναι η αλλαγή στον τόνο της φωνής του ασθενούς, καθώς και η κόπωση της φωνής. Το βράχνιασμα είναι συνεπακόλουθο της νόσου και επιδεινώνεται με την πάροδο του χρόνου.

Διάγνωση για τους πολύποδες φωνητικών χορδών

Η διάγνωση των πολύποδων στις φωνητικές χορδές γίνεται μέσω ειδικής εξέτασης από τον ΩΡΛ.

Θεραπεία για τους πολύποδες φωνητικών χορδών

Η θεραπεία της νόσου έγκειται διάγνωσή της. Συνιστάται λογοθεραπεία και χορήγηση κορτικοστεροειδών. Αν δεν υποχωρήσει, ο γιατρός θα προσωρήσει σε χειρουργική αφαίρεση των πολυπόδων.

Η κατάλληλη ειδικότητα

Ο κατάλληλος γιατρός για τους πολύποδες φωνητικών χορδών είναι ο ΩΡΛ και ο γενικός χειρουργός.

Κλείστε ραντεβού με ΩΡΛ

Κλείστε ραντεβού με γενικό χειρουργό