Φωφώ Νικολαΐδου
Φωφώ Νικολαΐδου
Η Νικολαΐδου Φωφώ είναι Παιδίατρος και διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στην Αργυρούπολη. Παράλληλα, διατελεί Επιμελήτρια της Ευρωκλινικής Παίδων. Ειδικεύθηκε στην Παιδιατρική στην Β’ Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο νοσοκομείο Παίδων "Π. & Α. Κυριακού" καθώς και στο τμήμα Νεογνολογίας της Β’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο νοσοκομείο Αρεταίειο. Είναι κάτοχος πιστοποιήσεων εκπαίδευσης στο Μητρικό Θηλασμό (Γ’ Παιδιατρική και Γ’ Μαιευτική Γυναικολογική κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο "Αττικόν", Γενικό νοσοκομείο μαιευτήριο "Έλενα Βενιζέλου", Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού), καθώς και στην Επικοινωνία στο Μητρικό Θηλασμό (Lactation Education Resurces). Επίσης, είναι κάτοχος πιστοπoιήσεων στην Ανάνηψη Nεογνού (NLS provider), στην Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής στα Παιδιά (EPLS provider), στην Επείγουσα Υποστήριξη της Ζωής (ΕΠΕΙΖΩ) καθώς και στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής (BLS). Παρακολουθεί επιστημονικά συνέδρια με στόχο τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και τη διαρκή ενημέρωση στον τομέα της. Ακόμη, συνεργάζεται με ιατρούς παιδιατρικών υποειδικοτήτων. Πραγματοποιεί παρακολούθηση της υγείας νεογνών, παιδιών και εφήβων, εμβολιασμούς, αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, προγεννητική συμβουλευτική, υποστήριξη του μητρικού θηλασμού, χορήγηση πιστοποιητικών υγείας, καθώς και κατ’ οίκον επισκέψεις. Τέλος, είναι πιστοποιημένη για συνταγογράφηση στον ΕΟΠΥΥ και συμβεβλημένη με τα σώματα ασφαλείας (Στρατός, Ναυτικό, Αεροπορία, Λιμενικό).
Πληροφορίες από το doctoranytime.gr

Άρθρα από Φωφώ Νικολαΐδου