Δωρεάν περίθαλψη σε ανασφάλιστους πολίτες

Με ‘εισιτήρια’ τα οποία θα εκδίδονται μέσω ενός διαδικτυακού συστήματος, θα παρέχεται η δωρεάν πρωτοβάθμια φροντίδα σε ανέργους και ανασφάλιστους.

Το πρόγραμμα του υπουργείου Υγείας ‘εισιτήριο παροχής υπηρεσιών Υγείας – healthcare voucher’, θα λειτουργήσει από τον Μάρτιο.  Θα καλύψει 200.000 δικαιούχους. Η διάρκειά του θα είναι διετής και το κόστος θα ανέλθει στα 40 εκατομμύρια ευρώ.Θα παρέχονται ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις και θα παρέχει και ‘πακέτο’ προληπτικών εξετάσεων.

Το σύστημα θα λειτουργεί ως εξής:

Σε ειδική διαδικτυακή εφαρμογή θα καταχωρηθούν οι δικαιούχοι, δηλαδή άτομα που είναι ανασφάλιστα.

Στην ίδια εφαρμογή, θα καταχωρηθούν, επίσης, πάροχοι υπηρεσιών υγείας (ιατροί, διαγνωστικά κέντρα, νοσοκομεία κλπ) που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Θα εκδοθεί σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος και οι πάροχοι υγείας θα συμπληρώσουν σχετική φόρμα στην εφαρμογή για τη σύναψη συμφωνίας συμβολής με το πρόγραμμα.

Οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας θα αποκτήσουν κωδικούς διαπίστευσης για είσοδο στο σύστημα.

Εισιτήρια

Ο ανασφάλιστος δικαιούχος θα εισάγει τα στοιχεία του σε σχετική φόρμα της διαδικτυακής εφαρμογής (είτε από το σπίτι του είτε από ΚΕΠ).

Η εφαρμογή θα ελέγχει ότι πρόκειται πράγματι για τον δικαιούχο. Το σύστημα θα δημιουργεί κατάλληλα ‘εισιτήρια’ (vouchers) υπηρεσιών υγείας, τα οποία ο ανασφάλιστος δικαιούχος θα μπορεί να εκτυπώνει.

Τα vouchers θα περιέχουν τα στοιχεία του ανασφάλιστου δικαιούχου (ΑΜΚΑ κλπ) και μοναδικό κωδικό voucher.

Με αυτά, ο ανασφάλιστος δικαιούχος θα προσέρχεται στον συμβεβλημένο ιατρό για ιατρικήεπίσκεψη. Ο συμβεβλημένος ιατρός θα εισέρχεται στο σύστημα με τα στοιχεία διαπίστευσής του και θα εντοπίζει ηλεκτρονικά το voucher του ανασφάλιστου δικαιούχου.

Θα συμπληρώνει ηλεκτρονικά τις εξετάσεις που απαιτούνται. Οι εξετάσεις θα καταχωρούνται στην μερίδα του voucher του ανασφάλιστου δικαιούχου.

Στη μερίδα του voucher θα καταχωρείται επίσης και η χρέωση/δαπάνη του ιατρού.

Διαγνωστικό

Ο ανασφάλιστος δικαιούχος θα προσέρχεται στο συμβεβλημένο διαγνωστικό κέντρο/νοσοκομείο για να πραγματοποιήσει τις εξετάσεις που σύστησε ο ιατρός. Το συμβεβλημένο διαγνωστικό κέντρο /νοσοκομείο θα εισέρχεται στο σύστημα με τα στοιχείαδιαπίστευσής του και θα εντοπίζει ηλεκτρονικά το voucher του ανασφάλιστου δικαιούχου.


Θα πραγματοποιεί τις εξετάσεις που απαιτούνται. Στη μερίδα του voucher θα καταχωρείται η χρέωση/δαπάνη του διαγνωστικού κέντρου.

Τέλος, ο ανασφάλιστος δικαιούχος θα προσέρχεται εκ νέου στον συμβεβλημένο ιατρό για ιατρική επανεξέταση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των διαγνωστικών εξετάσεων που μόλις πραγματοποιήθηκαν.

Ο συμβεβλημένος ιατρός θα εισέρχεται ξανά στο σύστημα με τα στοιχεία διαπίστευσής του και θα εντοπίζει ηλεκτρονικά το voucher.

Η εξόφληση των παρόχων θα γίνεται με βάση τις δαπάνες που καταχωρήθηκαν.

 

Πηγή: iatronet.gr

Σε βοήθησε αυτό το άρθρο;

Αυτή η σελίδα δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές. Δες περισσότερα.