Τι είναι το γλαύκωμα

Παγκόσμια εβδομάδα κατά του γλαυκώματος, 8-14 Μαρτίου 2015

Παγκόσμια εβδομάδα κατά του γλαυκώματος, 8-14 Μαρτίου 2015

Το γλαύκωμα αποτελεί τη δεύτερη αιτία τύφλωσης στον ανεπτυγμένο κόσμο. Με βάση στοιχεία μελετών, έχει υπολογιστεί πως το 2020 ο αριθμός των ατόμων με τη νόσο θα φτάσει τα 79.6 εκατομμύρια παγκοσμίως, ενώ από αυτά τα 11.2 εκατομμύρια θα φτάσουν στην τύφλωση και των δύο οφθαλμών.

Στην Ελλάδα με βάση έγκυρη επιδημιολογική μελέτη (Thessaloniki Eye Study), υπολογίστηκε ότι 5.5% του πληθυσμού άνω των 60 ετών πάσχει από γλαύκωμα. Από αυτούς, περίπου οι μισοί δεν το γνώριζαν όταν εξετάστηκαν στα πλαίσια της μελέτης.

Τι είναι το γλαύκωμα;

Το γλαύκωμα είναι νόσος του οπτικού νεύρου, η οποία προκαλεί σταδιακή καταστροφή του. Αυτή με τη σειρά της προκαλεί χαρακτηριστικές βλάβες στο οπτικό πεδίο του ασθενούς οι οποίες είναι μόνιμες. Πρόκειται για αργά εξελισσόμενη νόσο που δε δίνει συμπτώματα παρά μόνο σε πολύ προχωρημένα στάδια, γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα την καθυστερημένη προσέλευση στον οφθαλμίατρο.

Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που προδιαθέτουν στη νόσο. Αυτοί είναι η πίεση του οφθαλμού, η φυλή στην οποία ανήκει ο ασθενής, η ηλικία του, η ύπαρξη άλλων ατόμων στην οικογένεια με τη νόσο (οικογενειακό ιστορικό), η ύπαρξη συγκεκριμένων γονιδίων. Από αυτούς, ο μόνος στον οποίο μπορούμε να παρέμβουμε σήμερα κλινικά είναι η πίεση του οφθαλμού.

Όταν διαγνωστεί το γλαύκωμα, αντιμετωπίζεται αρχικά με σταγόνες που στόχο έχουν να ελαττώσουν την πίεση του οφθαλμού. Σε προχωρημένες περιπτώσεις όπου η πίεση δεν μπορεί πλέον να ελεγχθεί με τις σταγόνες, γίνονται ανάλογες χειρουργικές επεμβάσεις.

Με βάση τα παραπάνω, είναι πολύ σημαντικός ο προληπτικός έλεγχος. Για άτομα άνω των 50 ετών, αλλά και σε μικρότερη ηλικία για άτομα με οικογενειακό ιστορικό ή άλλους επιβαρυντικούς παράγοντες, συστήνεται πλήρης οφθαλμολογική εξέταση που θα συμπεριλαμβάνει μέτρηση της πίεσης του οφθαλμού και εξέταση του οπτικού νεύρου (βυθοσκόπηση).

Σε βοήθησε αυτό το άρθρο;

Αυτή η σελίδα δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές. Δες περισσότερα.