Πώς η οικογένεια επηρεάζει τις σχολικές επιδόσεις

Πώς η οικογένεια επηρεάζει τις σχολικές επιδόσεις

Πώς η οικογένεια επηρεάζει τις σχολικές επιδόσεις

Το οικογενειακό περιβάλλον μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στις σχολικές απαιτήσεις.

Μερικές τεχνικές, οι οποίες σχετίζονται θετικά με την επίδραση της οικογένειας στη σχολική επίδοση του παιδιού είναι:

 

 • η καλή οργάνωση του χρόνου μελέτης στο σπίτι και των εξωσχολικών δραστηριοτήτων
 • η συμπαράσταση των γονέων και η ενεργή συμμετοχή τους στη μάθηση (όχι να ξαναφοιτήσουν οι γονείς στο σχολείο)
 • η καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης και ενθάρρυνσης
 • η  ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της αυτοεικόνας του μαθητή
 • η ανάδειξη των ικανοτήτων  του, όχι συγκρίσεις (αποδοχή της ιδιαιτερότητας του κάθε παιδιού)
 • η χρήση ενδεδειγμένων τεχνικών για την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών
 • η συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες, για την αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών ή προβλημάτων συμπεριφοράς
 • η ψυχολογική υποστήριξη για την αντιμετώπιση κρίσεων
 • η ανάπτυξη υγιών σχέσεων στο οικογενειακό πλαίσιο
 • η ύπαρξη κανόνων και ορίων από το οικογενειακό περιβάλλον
 • η επιβράβευση των προσπαθειών του μαθητή (αληθινά δεδομένα)
 • η παροχή μορφωτικών ερεθισμάτων (σύμφωνα με τις αντοχές του παιδιού)
 • η σωστή καθοδήγηση για αντιμετώπιση και αποφυγή συγκρουσιακών καταστάσεων με συνομηλίκους ή με αδέρφια
 • η καλή συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου

Με αυτές τις τεχνικές θα βοηθήσετε το παιδί σας να βελτιώσει τις επιδόσεις του αλλά και να ανταποκριθεί καλύτερη στις σχολικές απαιτήσεις.

Σε βοήθησε αυτό το άρθρο;

Αυτή η σελίδα δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές. Δες περισσότερα.