Περιεδρικό Συρίγγιο: σχεδιασμός της κατάλληλης θεραπείας

periedriko syriggio

Ένας από τους βασικούς παράγοντες δημιουργίας περιεδρικού συριγγίου είναι η αυτόματη ή ιατρογενής παροχέτευση ενός περιεδρικού απoστήματος. Επειδή η ανάπτυξη του συριγγίου, κατά κανόνα, εμπεριέχει προσβολή κατά κάποιον τρόπο με τους σφιγκτήρες του πρωκτού, η κατανόηση των συμπτωμάτων και η σωστή διαγνωστική προσπέλαση έχει θεμελιώδη σημασία για το σχεδιασμό της κατάλληλης εγχειρητικής τεχνικής, ώστε να διατηρηθεί η ακεραιότητα του σφιγκτηριακού μηχανισμού.

Δες ακόμα: Ότι θέλετε να ξέρετε για τις αιμορροΐδες

Οι μορφές και η συχνότητα των περιεδρικών συριγγίων, σε σχέση με τον σφιγκτηριακό μηχανισμό, έχουν ως εξής:

  • Διαμεσο-σφιγκτηριακά (Intersphincteric)70%
  • Δια-σφιγκτηριακά (Transsphincetic)25%
  • Υπερ-σφιγκτηριακά (Suprasphinceric) 3%
  • Εξω-σφιγκτηριακά (Extrasphincteric) 2%

Τα συμπτώματα που εμφανίζονται στα περιεδρικά συρίγγια, δεν αφήνουν περιθώρια στον ασθενή να προγραμματίσει την επίσκεψή του στον χειρουργό. Προκαλείται διαταραχή στην καθημερινότητα λόγω κακής υγιεινής. Η μακροχρόνια παρουσία εκκρίματος στην περιοχή του περινέου αποτελεί το συχνότερο σύμπτωμα. Το έκκριμα είναι συνήθως διαυγές, σπάνια αιμορραγικό και σπανιότερα πυώδες (μετά από αυτόματη παροχέτευση υποτροπιάζοντος περιεδρικού αποστήματος). Συνεπεία της μακροχρόνιας διαβροχής του περιπρωκτικού δέρματος, ο ασθενής παραπονείται για κνησμό, νηγμώδες άλγος και αίσθημα δυσφορίας στην περιοχή.

Σχεδόν όλοι οι ασθενείς δίνουν ένα ιστορικό αυτόματης ή τουλάχιστον μιας χειρουργικής παροχέτευσης περιεδρικού συριγγίου κατά το παρελθόν, καθώς επίσης και ιατρογενή τραυματισμό κατά τη διάρκεια γυναικολογικής ή περιπρωκτικής επέμβασης. Συμπτώματα όπως διαταραχή των εντερικών συνηθειών, απώλεια αίματος ή βλέννης δια του πρωκτού, κοιλιακό άλγος, γενικά συμπτώματα, πυρετός και απώλεια βάρους πρέπει να ερωτώνται πάντοτε κατά τη λήψη του ιστορικού, ώστε να αποκλεισθούν ή να διερευνηθούν άλλα πιθανά αίτια πρόκλησης περιεδρικού αποστήματος – συριγγίου, εκτός από τη φλεγμονή των πρωκτικών αδένων.

Διαγνωστική διερεύνηση: Η επισκόπηση της περιπρωκτικής χώρας δίνει ιδιαίτερες πληροφορίες για ουλές από προηγούμενες παροχετεύσεις περιεδρικών αποστημάτων, καθώς επίσης και ερυθρότητα και φλεγμονή του περιπρωκτικού δέρματος λόγω της συνεχούς διαβροχής, ενώ με την ψηλάφηση ελέγχονται τόσο το περιπρωκτικό δέρμα όσο και ο πρωκτικός σωλήνας.

Η κλινική εξέταση της περιοχής θα αποκαλύψει σε μεγάλο ποσοστό το εξωτερικό ή τα εξωτερικά στόμια του συριγγίου.

Η επισκόπηση μπορεί να αποκαλύψει το εσωτερικό στόμιο σε περιπτώσεις χαμηλών περιεδρικών συριγγίων. Η ψηλάφηση μπορεί να αναδείξει ένα εσωτερικό στόμιο ή μια σκληρή περιοχή ενδεικτική ύπαρξης στομίου. Εάν το έσω στόμιο δεν καταστεί εμφανές με την επισκόπηση και την ψηλάφηση, ιδιαίτερη διαγνωστική σημασία έχει η μαγνητική τομογραφία με πρωτόκολλο πυέλου και το ενδο-ορθικό υπερήχο.

Τέλος, η πρωκτοσκόπηση και η ορθοσκόπηση πρέπει να αποτελούν απαραίτητα συμπληρώματα της κλινικής εξέτασης, γιατί μπορούν να αποκαλύψουν το έσω στόμιο, αλλά και πιθανές συνυπάρχουσες παθολογικές καταστάσεις στον εντερικό αυλό, αδιάγνωστες μέχρι τη στιγμή της διερεύνησης του περιεδρικού συριγγίου.

Τα περιεδρικά συρίγγια κατά κανόνα αποτελούν πρόκληση για τον χειρουργό. Παλαιότερες και νεότερες εξελιγμένες τεχνικές έχουν καλά αποτελέσματα, αλλά το ποσοστό των υποτροπών εξακολουθεί διεθνώς να παραμένει αρκετά υψηλό, κυρίως λόγω της ιδιαίτερης αντιμετώπισης που πρέπει να έχει το έσω στόμιο του συριγγίου.

Ο χειρουργός κος Μιχαήλ εφαρμόζει όλες τις τεχνικές και είναι εκπαιδευμένος στη χρήση εξελιγμένων τεχνικών με ενδοσκοπική μέθοδο και χρήση LASER.

Σε βοήθησε αυτό το άρθρο;

Αυτή η σελίδα δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές. Δες περισσότερα.