Παθήσεις σπονδυλικής στήλης. Πως αντιμετωπίζονται;

Παθήσεις σπονδυλικής στήλης

Παθήσεις σπονδυλικής στήλης

Γράφει ο Ιωάννης Πολυθοδωράκης, Νευροχειρουργός και συνεργάτης του doctoranytime.gr

Σκολίωση, κύφωση, όγκοι της σπονδυλικής στήλης, φλεγμονές, κατάγματα, εκφυλισμένοι δίσκοι και κήλες μεσοσπονδυλίων δίσκων είναι μερικές από τις καταστάσεις που πιθανόν να απαιτείται  χειρουργική αντιμετώπιση.

Μέχρι πρότινος, η μόνη λύση ήταν η «ανοικτή» χειρουργική επέμβαση, η οποία στις περισσότερες  περιπτώσεις σήμαινε μεγάλη τομή, μεγαλύτερη απώλεια αίματος και μεγαλύτερη παραμονή στο νοσοκομείο.

Με τις Ελάχιστα Παρεμβατικές- Χειρουργικές Τεχνικές Σπονδυλικής Στήλης,όλα τα παραπάνω  ανήκουν πλέον στο παρελθόν!Οι Ελάχιστα Παρεμβατικές- Χειρουργικές Τεχνικές Σπονδυλικής Στήλης είναι διαδερμικές ή ενδοσκοπικές διαδικασίες κατά τις οποίες χρησιμοποιούμε ειδικές οπτικές κάμερες και εργαλεία τα οποία μέσω μικρών τομών (μικρότερες των 2 εκ.) προωθούμε στη μέση, τον θώρακα ή την κοιλιά για να προσπελάσουμε την σπονδυλική στήλη και να πραγματοποιήσουμε την επέμβαση.

Αυτή η πρωτοποριακή χειρουργική αντιμετώπιση των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης περιορίζει την απώλεια αίματος, μειώνει τον μετεγχειρητικό πόνο και επιταχύνει την ανάρρωση, επιτυγχάνοντας άριστο χειρουργικό αποτέλεσμα.

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι Ελάχιστα Παρεμβατικών  Χειρουργικών Τεχνικών Σπονδυλικής Στήλης:

 • Τεχνικές Επεμβατικής Διαχείρισης Πόνου
 • Επισκληριδοσκόπηση
 • Διαδερμική Σπονδυλοδεσία, (σε κατάγματα, σε διόρθωση Παραμόρφωσης όπως π.χ στην Σκολίωση
 • Ενδοσκοπική Δισκεκτομή ή Διαδερμική Μικροδισκεκτομή
 • Διαδερμική Αποσυμπίεση Δίσκου
 • Διαδερμική Πυρηνοπλαστική με την χρήση Ραδιοσυχνότητας
 • Διαδερμική Αποσυμπίεση – Αφαίρεση Όγκων
 • Κυφοπλαστική για την αντιμετώπιση Οστεοπορωτικών Καταγμάτων

Τι συμβαίνει κατά την διάρκεια των Ελάχιστα Παρεμβατικών Χειρουργικών Τεχνικών Σπονδυλικής Στήλης;

Οι περισσότεροι τύποι αυτών των τεχνικών βασίζονται στην χρήση του ενδοσκοπίου, του μικροσκοπίου, του νευροπλοηγού και ενός φορητού ακτινοσκοπικού μηχανήματος τα οποία καθοδηγούν τον χειρουργό στο σημείο που χειρουργεί.

Το νευροχειρουργικό μικροσκόπιο είναι ένα μικροσκόπιο ειδικά σχεδιασμένο για λεπτές επεμβάσεις και παρέχει στον νευροχειρουργό  αναλυτικές και σε μεγάλη μεγέθυνση εικόνες του χειρουργικού πεδίου. Το ακτινοσκοπικό μηχάνημα (C-arm , αγγειογράφος ή O-arm) παίρνει διάφορες θέσεις γύρω από τον ασθενή ούτως ώστε να παρέχει στον χειρουργό τις καλύτερες ακτινολογικές εικόνες και να μπορεί να παρέχει τις καλύτερες πληροφορίες για την ανατομία της Σπονδυλικής Στήλης.

Ο νευροπλοηγός είναι ένα σύγχρονο εργαλείο εντοπισμού με το οποίο εκμεταλλευόμενο τη χρήση των σύγχρονων υπολογιστών, μπορούμε να κατευθύνουμε με ακρίβεια χιλιοστών(σαν ένα ιατρικό GPS) τα ειδικά εργαλεία στη πάσχουσα περιοχή και να εκτελέσουμε επεμβάσεις χωρίς να προκαλέσουμε σημαντικό τραυματισμό. Το ενδοσκόπιο εισάγεται στο σώμα μέσω μικροσκοπικών τομών και συνήθως έχει προσαρμοσμένη μία οπτική κάμερα, η οποία προβάλλει μια εσωτερική όψη του σώματος του ασθενούς σε τηλεοπτικές οθόνες μέσα στην χειρουργική αίθουσα .

Μικρά χειρουργικά εργαλεία περνούν μέσω μικροσκοπικών τομών, οι οποίες αργότερα κλείνουν με ράμματα και καλύπτονται από μικρές αυτοκόλλητες χειρουργικές ταινίες.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των  Ελάχιστα Παρεμβατικών Χειρουργικών Τεχνικών Σπονδυλικής Στήλης:

Η Ελάχιστα Παρεμβατική Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης προσφέρει πολλά σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι της κλασσικής «ανοικτής» χειρουργικής η οποία τυπικά απαιτεί μεγαλύτερες τομές, μυϊκές αποκολλήσεις, περισσότερη αναισθησία, μεγαλύτερη παραμονή στο νοσοκομείο και μεγαλύτερη περίοδο ανάρρωσης.

Τα πλεονεκτήματα της Ελάχιστα Παρεμβατικής Χειρουργικής Σπονδυλικής Στήλης:

 • Σκολίωση, κύφωση, όγκοι της σπονδυλικής στήλης, φλεγμονές, κατάγματα, εκφυλισμένοι δίσκοι και κήλες μεσοσπονδυλίων δίσκων είναι μερικές από τις καταστάσεις που πιθανόν να απαιτείται  χειρουργική αντιμετώπιση.

  Μέχρι πρότινος, η μόνη λύση ήταν η «ανοικτή» χειρουργική επέμβαση, η οποία στις περισσότερες  περιπτώσεις σήμαινε μεγάλη τομή, μεγαλύτερη απώλεια αίματος και μεγαλύτερη παραμονή στο νοσοκομείο.

  Με τις Ελάχιστα Παρεμβατικές- Χειρουργικές Τεχνικές Σπονδυλικής Στήλης,όλα τα παραπάνω  ανήκουν πλέον στο παρελθόν!Οι Ελάχιστα Παρεμβατικές- Χειρουργικές Τεχνικές Σπονδυλικής Στήλης είναι διαδερμικές ή ενδοσκοπικές διαδικασίες κατά τις οποίες χρησιμοποιούμε ειδικές οπτικές κάμερες και εργαλεία τα οποία μέσω μικρών τομών (μικρότερες των 2 εκ.) προωθούμε στη μέση, τον θώρακα ή την κοιλιά για να προσπελάσουμε την σπονδυλική στήλη και να πραγματοποιήσουμε την επέμβαση.

  Αυτή η πρωτοποριακή χειρουργική αντιμετώπιση των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης περιορίζει την απώλεια αίματος, μειώνει τον μετεγχειρητικό πόνο και επιταχύνει την ανάρρωση, επιτυγχάνοντας άριστο χειρουργικό αποτέλεσμα.

  Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι Ελάχιστα Παρεμβατικών  Χειρουργικών Τεχνικών Σπονδυλικής Στήλης:

  • Τεχνικές Επεμβατικής Διαχείρισης Πόνου
  • Επισκληριδοσκόπηση
  • Διαδερμική Σπονδυλοδεσία, (σε κατάγματα, σε διόρθωση Παραμόρφωσης όπως π.χ στην Σκολίωση
  • Ενδοσκοπική Δισκεκτομή ή Διαδερμική Μικροδισκεκτομή
  • Διαδερμική Αποσυμπίεση Δίσκου
  • Διαδερμική Πυρηνοπλαστική με την χρήση Ραδιοσυχνότητας
  • Διαδερμική Αποσυμπίεση – Αφαίρεση Όγκων
  • Κυφοπλαστική για την αντιμετώπιση Οστεοπορωτικών Καταγμάτων

   

  Τι συμβαίνει κατά την διάρκεια των Ελάχιστα Παρεμβατικών Χειρουργικών Τεχνικών Σπονδυλικής Στήλης;

  Οι περισσότεροι τύποι αυτών των τεχνικών βασίζονται στην χρήση του ενδοσκοπίου, του μικροσκοπίου, του νευροπλοηγού και ενός φορητού ακτινοσκοπικού μηχανήματος τα οποία καθοδηγούν τον χειρουργό στο σημείο που χειρουργεί.

  Το νευροχειρουργικό μικροσκόπιο είναι ένα μικροσκόπιο ειδικά σχεδιασμένο για λεπτές επεμβάσεις και παρέχει στον νευροχειρουργό  αναλυτικές και σε μεγάλη μεγέθυνση εικόνες του χειρουργικού πεδίου. Το ακτινοσκοπικό μηχάνημα (C-arm , αγγειογράφος ή O-arm) παίρνει διάφορες θέσεις γύρω από τον ασθενή ούτως ώστε να παρέχει στον χειρουργό τις καλύτερες ακτινολογικές εικόνες και να μπορεί να παρέχει τις καλύτερες πληροφορίες για την ανατομία της Σπονδυλικής Στήλης.

  Ο νευροπλοηγός είναι ένα σύγχρονο εργαλείο εντοπισμού με το οποίο εκμεταλλευόμενο τη χρήση των σύγχρονων υπολογιστών, μπορούμε να κατευθύνουμε με ακρίβεια χιλιοστών(σαν ένα ιατρικό GPS) τα ειδικά εργαλεία στη πάσχουσα περιοχή και να εκτελέσουμε επεμβάσεις χωρίς να προκαλέσουμε σημαντικό τραυματισμό. Το ενδοσκόπιο εισάγεται στο σώμα μέσω μικροσκοπικών τομών και συνήθως έχει προσαρμοσμένη μία οπτική κάμερα, η οποία προβάλλει μια εσωτερική όψη του σώματος του ασθενούς σε τηλεοπτικές οθόνες μέσα στην χειρουργική αίθουσα .

  Μικρά χειρουργικά εργαλεία περνούν μέσω μικροσκοπικών τομών, οι οποίες αργότερα κλείνουν με ράμματα και καλύπτονται από μικρές αυτοκόλλητες χειρουργικές ταινίες.

  Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των  Ελάχιστα Παρεμβατικών  Χειρουργικών Τεχνικών Σπονδυλικής Στήλης:

  Η Ελάχιστα Παρεμβατική Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης προσφέρει πολλά σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι της κλασσικής «ανοικτής» χειρουργικής η οποία τυπικά απαιτεί μεγαλύτερες τομές, μυϊκές αποκολλήσεις, περισσότερη αναισθησία, μεγαλύτερη παραμονή στο νοσοκομείο και μεγαλύτερη περίοδο ανάρρωσης.

  Τα πλεονεκτήματα της Ελάχιστα Παρεμβατικής Χειρουργικής Σπονδυλικής Στήλης:

  • Μερικές μικροσκοπικές τομές αντί μίας μεγάλης τομής
  • Μικρότερη παραμονή στο νοσοκομείο (μία ως δύο ημέρες αντί μία εβδομάδα)
  • Μειωμένος μετεγχειρητικός πόνος
  • Μειωμένος χρόνος ανάρρωσης(μία -δύο εβδομάδες αντί μερικών μηνών) και ταχύτερη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες συμπεριλαμβανόμενης και της εργασίας
  • Μικρότερη απώλεια αίματος κατά την διάρκεια του χειρουργείου

  Μειωμένος κίνδυνος μετεγχειρητικής φλεγμονής

 

 

Πώς θα γνωρίζω αν είναι κατάλληλη η Ελάχιστα Παρεμβατική Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης για την περίπτωσή μου;

Κάθε ασθενής είναι διαφορετική περίπτωση και επομένως πρέπει να αξιολογηθεί από τον νευροχειρουργό – χειρουργό σπονδυλικής στήλης  για να καθορισθεί αν κάποια από τις μεθόδους είναι κατάλληλη για την αντιμετώπιση του προβλήματος του.

Είναι ασφαλείς οι Ελάχιστα Παρεμβατικές  Χειρουργικές Τεχνικές Σπονδυλικής Στήλης;

Η χρήση των πλέον εξελιγμένων και σύγχρονων τεχνικών της διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης, ακτινοσκόπησης και νευροπλοήγησης καθιστούν τις Ελάχιστα Παρεμβατικές Χειρουργικές Τεχνικές Σ.Σ. εξαιρετικά ασφαλείς.

Σε βοήθησε αυτό το άρθρο;

Αυτή η σελίδα δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές. Δες περισσότερα.