Μεταλοιμώδες άσθμα

Μεταλοιμώδες άσθμα

Μεταλοιμώδες άσθμα

Το μεταλοιμώδες άσθμα ή μεταλοιμώδης συριγμός χαρακτηρίζεται από συριγμό δηλαδή ‘σφύριγμα’ κατά την αναπνοή του παιδιού, που εμφανίζεται στα πλαίσια μιας ιογενούς συνήθως λοίμωξης του αναπνευστικού.

Αυτή η εικόνα μπορεί να εμφανίζεται σε κάθε ιογενή λοίμωξη του αναπνευστικού και πιο συχνά αφορά σε παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών, καθώς αυτά τα παιδιά έχουν μικρότερης διαμέτρου αεραγωγούς. Συνήθως το παιδί είναι καλά μεταξύ των ιογενών λοιμώξεων αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις ο συριγμός μπορεί να επιμείνει για μερικές εβδομάδες μετά τη λοίμωξη.

Αυτή η κλινική οντότητα δεν είναι συνώνυμη του άσθματος. Ορισμένα από τα παιδιά με μεταλοιμώδη επεισόδια συριγμού μπορεί να εμφανίσουν αργότερα άσθμα αλλά αποτελούν την μειοψηφία, και είναι κυρίως παιδιά με πολύ συχνά επεισόδια αλλά και παρουσία ατοπικών χαρακτηριστικών τόσο στα ίδια (π.χ. έκζεμα, τροφική αλλεργία) όσο και στους γονείς αυτών (π.χ. άσθμα, αλλεργική ρινίτιδα).

Επί εμφάνισης επεισοδίου χρησιμοποιούνται εισπνεόμενα φάρμακα που μπορούν να χορηγηθούν και στο σπίτι. Επίσης, μπορεί να δοθούν οδηγίες για τη χορήγηση από τους γονείς στο παιδί ενός βραχέος σχήματος από του στόματος κορτικοστεροειδών. Ανάγκη νοσηλείας υπάρχει μόνο σε πιο έντονα επεισόδια με δυσκολία στην αναπνοή ή/και στην σίτιση.

Μετά την αντιμετώπιση του επεισοδίου μπορεί να χρειαστεί ‘προφυλακτική’ αγωγή για μερικές εβδομάδες είτε με εισπνεόμενα κορτικοειδή είτε με από του στόματος χορηγούμενους αναστολείς υποδοχέων λευκοτριενίων. Ο σκοπός αυτής της αγωγής είναι η μείωση του αριθμού αλλά και της βαρύτητας μελλοντικών επεισοδίων και εν γένει η προστασία της αναπνευστικής λειτουργίας. Φαίνεται ωστόσο ότι αυτή η θεραπεία δεν αρκεί να ανακόψει την πορεία προς την μελλοντική εμφάνιση άσθματος, σε εκείνα τα παιδιά που έχουν την σχετική γενετική προδιάθεση.

Επίσης, πολύ σημαντικό ρόλο για την πρόληψη μελλοντικών επεισοδίων και την προστασία του αναπνευστικού από την μελλοντική εμφάνιση άσθματος έχει η αποφυγή έκθεσης του παιδιού στον καπνό του τσιγάρου κατά τη διάρκεια της κύησης και μετά τη γέννηση αλλά και η κατά το δυνατόν αποφυγή έκθεσης στην περιβαλλοντική μόλυνση.

Σε βοήθησε αυτό το άρθρο;

Αυτή η σελίδα δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές. Δες περισσότερα.