Αποκατάστασή της κοιλιοκήλης με λαπαροσκόπηση

Κοιλιοκήλη: αποκατάσταση με λαπαροσκόπηση

Κοιλιοκήλη: αποκατάσταση με λαπαροσκόπησηΣε κανένα από τα καθημερινά χειρουργικά προβλήματα η λαπαροσκόπηση δεν είναι τόσο χρήσιμη και επιβεβλημένη όσο στην κοιλιοκήλη.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκόπησης στην αποκατάσταση της κοιλιοκήλης;

Ο ασθενής κερδίζει βραχύτερη νοσηλεία, ταχύτερη ανάρρωση, λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο και πολύ ανώτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Επιπλέον, επωφελείται κυρίως από πολύ λιγότερες υποτροπές, δηλαδή από την πολύ μειωμένη πιθανότητα να “ξαναβγεί” η κήλη.

Ενδεικτικά, μία μετεγχειρητική κήλη μέσης γραμμής που χειρουργείται ανοικτά έχει την πρώτη φορά πιθανότητα 30% να υποτροπιάσει και η πιθανότητα αυτή ανεβαίνει με κάθε επιπλέον ανοικτή επέμβαση. Αντίθετα, η λαπαροσκοπική μέθοδος έχει πιθανότητα υποτροπής 2,5% όταν πραγματοποιείται από έμπειρους ιατρούς. Δηλαδή, ένας ασθενής έχει υπερδεκαπλάσια πιθανότητα να υποτροπιάσει αν η επέμβαση γίνει ανοικτά.

Γιατί, όμως, συμβαίνει αυτό;

Διότι κατά την ανοικτή επέμβαση το πλέγμα τοποθετείται έτσι που από την ενδοκοιλιακή πίεση μπορεί να αποκολληθεί από τα τοιχώματα (ιinlay technique). Αντιθέτως, στη λαπαροσκοπική τεχνική το πλέγμα τοποθετείται μέσα στην κοιλιά και με κάθε αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης το βοηθάει να “κολλήσει” καλύτερα με το κοιλιακό τοίχωμα, δηλαδή να κάνει τέτοιες συμφύσεις που θα του επιτρέψουν να είναι τρόπον τινά μέρος του τοιχώματος.

Δύο άλλα τεράστια πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής τεχνικής είναι τα εξής.

1) Ανακαλύπτει κανείς επιπλέον κηλικούς σάκκους, μικρούς, που μπορεί να μην ψηλαφώνται, ιδιαίτερα στους παχύσαρκους ασθενείς. Έτσι, μπορεί να διορθώσει και αυτές τις κήλες που διαφορετικά μπορούν να δημιουργήσουν μελλοντικά προβλήματα.

2) Μπορεί κανείς να δει πολύ καλά και να λύσει πιθανές συμφύσεις που υπάρχουν στην κοιλιά και που μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα στον ασθενή (ατελή ειλεό, φούσκωμα, πόνο). Αυτό είναι σημαντικό, γιατί οι περισσότερες κοιλιοκήλες είναι μετεγχειρητικές, δηλαδή παρουσιάζονται μετά από προηγηθέντα χειρουργεία ανοικτής χειρουργικής. Σε αυτές τις περιπτώσεις κατά κανόνα υπάρχουν και κάποιες ενδοκοιλιακές συμφύσεις.

Τέλος, καλό θα ήταν να επανέλθουμε στο αισθητικό αποτέλεσμα, το οποίο είναι ασύγκριτα καλύτερο με τη λαπαροσκοπική μέθοδο. Ο ασθενής φεύγει με μία τομή 1 εκατοστού και δυο τομές 5 χιλιοστών που σε λίγες μέρες δε φαίνονται καν, αντί να έχει μία μεγάλη τομή στην κοιλιά του.

 

 

 

Σε βοήθησε αυτό το άρθρο;

Αυτή η σελίδα δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές. Δες περισσότερα.