Γυναικεία ακράτεια ούρων

γυναικεία ακράτεια ούρων

Στη χώρα μας 4 στις 10 γυναίκες αντιμετωπίζουν κάποιας μορφής ακράτεια ούρων. Μάλιστα, η ακράτεια ούρων εμφανίζεται σε όλες τις ηλικίες, και όχι μόνο στις μεγάλες, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην καθημερινή κοινωνική και επαγγελματική ζωή της γυναίκας.

Η αντιμετώπιση ενός προβλήματος όπως η ακράτεια ούρων, το οποίο καθημερινά κάποιες γυναίκες βιώνουν με έντονο άγχος για την κοινωνικότητα και την υγιεινή τους, αποτελεί ένα πολύ ευαίσθητο και σημαντικό κομμάτι έρευνας για τον ιατρικό κόσμο και όχι μόνο. Αν μάλιστα συνυπολογίσει κανείς ότι ο αριθμός αυτών των γυναικών είναι πολύ μεγάλος, η ευαισθητοποίηση και η επιδίωξη για άμεση λύση αποτελούν σημαντικές προτεραιότητες για όλους τους εμπλεκομένους στους τομείς της υγείας. Δυστυχώς, η γυναικεία ακράτεια μπορεί να προσβάλει πολύ νεότερες γυναίκες απ’ ό,τι ο πολύς κόσμος μπορεί να νομίζει ότι συμβαίνει, γιατί δεν είναι πάντα ένα απλό και ‘φυσιολογικό’ φαινόμενο γήρανσης. Ενώ λοιπόν η συχνότητα αυτού του συμπτώματος είναι ιδιαίτερα μεγάλη και συγχρόνως αγγίζει πολύ νέες γυναίκες με έντονη επαγγελματική και προσωπική δραστηριότητα, αυτές οι ίδιες γυναίκες αποφεύγουν να συζητήσουν το πρόβλημά τους ακόμα και με τον γιατρό τους.

Σύμφωνα με τον ορισμό της Διεθνούς Εταιρείας Εγκράτειας (International Continence Society – ICS), ως ακράτεια των ούρων ορίζεται κάθε ακούσια (χωρίς τη θέλησή μας) απώλεια ούρων. Η ακράτεια στις γυναίκες μπορεί να παρουσιάζεται με μία από τις παρακάτω μορφές

Ακράτεια επιτακτικού τύπου: Σε αυτόν τον τύπο ακράτειας η ασθενής νιώθει ξαφνικά έντονη επιθυμία για ούρηση, την οποία δεν μπορεί να αναστείλει με αποτέλεσμα να «βρέχεται».

Ακράτεια από προσπάθεια: Σε αυτόν τον τύπο ακράτειας, όταν η πίεση μέσα στην κύστη ξεπερνά κάποιο όριο, π.χ. σε βήχα, φτάρνισμα, γέλιο κ.λπ. υπάρχει απώλεια ούρων. Η ακράτεια από προσπάθεια αποτελεί και την πλειονότητα των περιπτώσεων.

Μικτή ακράτεια: Σ’ αυτή συνυπάρχουν τόσο το επιτακτικό στοιχείο όσο και εκείνο της απώλειας ούρων κατά την προσπάθεια.

Η αιτιολογία

Η ακράτεια των ούρων στις περισσότερες περιπτώσεις οφείλεται σε μία από τις παρακάτω αιτίες:

  • Σε χαλάρωση του πυελικού εδάφους (τοκετοί, γήρανση, παχυσαρκία, χρόνιοςβήχας).
  • Σε ιδιοπαθή υπερλειτουργική κύστη (προκαλεί επιτακτικού τύπου ακράτεια).
  • Σε συγγενείς παθήσεις που βλάπτουν τη νεύρωση της κύστεως και της ουρήθρας (π.χ. μυελομηνιγγοκήλη) ή προκαλούν ανατομικές ανωμαλίες (π.χ.εκστροφήτηςκύστεως).
  • Σε επίκτητες νευρολογικές παθήσεις (π.χ. κατά πλάκας σκλήρυνση).

Η διάγνωση

Οι ασθενείς με ακράτεια πρέπει να υποβάλλονται σε πλήρη κλινικό έλεγχο. Η εξέταση, όμως, που θα βάλει τη σφραγίδα της διάγνωσης είναι ο ουροδυναμικός έλεγχος. Ο ουροδυναμικός έλεγχος είναι η εξέταση που μας δίνει τη δυνατότητα να ξεχωρίσουμε με ακρίβεια από ποιας μορφής ακράτεια (επιτακτική, από προσπάθεια, μικτή) πάσχει η ασθενής και έτσι να εφαρμοστεί η κατάλληλη συντηρητική ή χειρουργική θεραπεία.

Η θεραπεία

Μετά την πλήρη αξιολόγηση και ταξινόμηση της μορφής της ακράτειας, εφαρμόζουμε την κατάλληλη για κάθε τύπο θεραπεία.

  1. Θεραπεία της ακράτειας επιτακτικού τύπου: Είναι ως επί το πλείστον συντηρητική και συνίσταται στη λήψη αντιχολινεργικών φαρμάκων.
  1. Θεραπεία της ακράτειας από προσπάθεια: Η θεραπεία της ακράτειας από προσπάθεια είναι κυρίως χειρουργική και αποβλέπει στην αποκατάσταση της υποκείμενης ανατομικής διαταραχής. Την τελευταία 15ετία στις περισσότερες των περιπτώσεων εφαρμόζεται μια μέθοδος που ονομάζεται Ταινία Ελεύθερη Τάσης που έχει πολύ καλά αποτελέσματα (85-90% ίαση). Η ταινία, με μια μικρή τομή στο πρόσθιο τοίχωμα του κόλπου, τοποθετείται κάτω από το μέσον της ουρήθρας χωρίς τάση. Η ταινία τοποθετείται οπισθοηβικά ή διαθυρεοειδικά. Και οι δύο οδοί προσπέλασης έχουν εξίσου καλά αποτελέσματα. Η ασθενής συνήθως παραμένει μια μέρα στο νοσοκομείο και επανέρχεται ταχύτατα στις συνηθισμένες καθημερινές της δραστηριότητες.

Συμπερασματικά, θα πρέπει οι γυναίκες που εμφανίζουν ακράτεια να ξεπεράσουν τις αναστολές τους και να απευθυνθούν στον ουρολόγο  ώστε να βρουν λύση στο πρόβλημα που καταστρέφει την ποιότητα της ζωής τους.

Σε βοήθησε αυτό το άρθρο;

Αυτή η σελίδα δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές. Δες περισσότερα.