Βιοχημικές εξετάσεις

Βιοχημικές-εξετάσεις-τι είναι

Πληροφορίες για τις βιοχημικές εξετάσεις

Βιοχημικές εξετάσεις -Ορισμός

Με τις βιοχημικές – αιματολογικές εξετάσεις ελέγχεται και μετράται το νάτριο, το κάλιο, η γλυκόζη, η ουρία, το μαγνήσιο, η κρεατινίνη, το χλώριο, τα διττανθρακικά και το ασβέστιο στο αίμα μας.

Βιοχημικές εξετάσεις –Τι είναι η εξέταση|Πώς γίνεται

Στις περισσότερες εξετάσεις αίματος, απομονώνεται το αίμα από τη φλέβα του ασθενούς. Σε κάποιες άλλες ειδικές δοκιμασίες όπως η μέτρηση αερίου αρτηριακού αίματος, απαιτείται αίμα αρτηριακής προέλευσης.

Βιοχημικές εξετάσεις -Προετοιμασία

Για τις αιματολογικές εξετάσεις απαιτείται κάποια προετοιμασία αναλόγως των μετρήσεων που πρέπει να γίνουν. Για τη μέτρηση της γλυκόζης και της χοληστερίνης θα πρέπει ο ασθενής να μην έχει φάει για 8-12 ώρες πριν από την προγραμματισμένη εξέταση.  Γενικότερα, για τις αιματολογικές εξετάσεις, απαιτείται νηστεία για μερικές ώρες πριν την εξέταση (για τις οποίες θα πρέπει να ενημερωθείτε αναλόγως από τον γιατρό σας), ενώ είναι πιθανό αναλόγως της μέτρησης να απαιτείται να μην λαμβάνονται συγκεκριμένα φαρμακευτικά ή αντιβιοτικά σκευάσματα ή η κατανάλωση αλκοόλ για ένα συγκεκριμένο διάστημα πριν την εξέταση. Σε κάθε περίπτωση το διάστημα αυτό αλλά και οι ακριβείς οδηγίες δίνονται αναλόγως της εξέτασης και της μέτρησης που θα πρέπει να γίνει από τον ειδικό μικροβιολόγο.

Που μπορούν να πραγματοποιηθούν οι βιοχημικές εξετάσεις

Για να πραγματοποιηθούν οι βιοχημικές εξετάσεις μπορείτε να επισκεφθείτε διαγνωστικό κέντρο

Κλείστε ραντεβού με διαγνωστικό κέντρο