Βαρηκοΐα

Βαρηκοϊα-τι είναι

Πληροφορίες για τη βαρηκοΐα

Τι είναι η βαρηκοΐα

Η βαρηκοΐα είναι μία δυσλειτουργία της αίσθησης της ακοής. Απαντάται σε όλες τις ηλικίες, όμως είναι συχνότερη στους ηλικιωμένους. Οι ασθενείς καθυστερούν να αντιληφθούν το πρόβλημα, ενώ οι συγγενείς του το αντιλαμβάνονται νωρίτερα. Η νόσος μπορεί να είναι ελαφριά, μέτρια, μεγάλη, σοβαρή και κώφωση. Η βαρηκοΐα μπορεί να έχει τις παρακάτω μορφές: βαρηκοΐα αγωγιμότητας (βλάβη στο σύστημα αγωγής ήχου), νευροαισθητήρια βαρηκοΐα (βλάβη στο εσωτερικό μέρος του αφτιού και στο κέντρο της ακοής), μεικτού τύπου (βαρηκοΐα αγωγιμότητας και νευροαισθητήρια βαρηκοΐα), κεντρική βαρηκοΐα (βλάβη στο κέντρο επεξεργασίας ηχητικών ερεθισμάτων στον εγκέφαλο), ψυχογενής βαρηκοΐα (δεν υπάρχει οργανική βλάβη- πρόκειται για ψυχιατρική εκδήλωση).

Πού οφείλεται η βαρηκοΐα

Η βαρηκοΐα οφείλεται συνήθως σε κληρονομικά ή συγγενή αίτια. Μεταξύ των συγγενών αιτιών είναι και η ατρησία του έξω ακουστικού πόρου. Άλλα πιθανά αίτια είναι η επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις της περιοχής, ο τραυματισμός, η λήψη κάποιων συγκεκριμένων φαρμάκων, οι αλλεργίες και οι παθήσεις του ωτός. Σπανίως, η βαρηκοΐα μπορεί να είναι ιδιοπαθής. Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της βαρηκοΐας έχει και η ηλικία, καθώς οι ηλικιωμένοι τείνουν να την παρουσιάζουν συχνότερα.

Συμπτώματα που εκδηλώνει η βαρηκοΐα

Ο βαρήκοος ασθενής δυσκολεύεται να διακρίνει λέξεις σε περιβάλλον με έντονο θόρυβο. Κατά την παιδική ηλικία η νόσος μπορεί να γίνει αντιληπτή λόγω της καθυστέρησης ανάπτυξης ομιλίας, εκμάθησης της γλώσσας ή λόγω της επαναλαμβανόμενης ανυπακοής σε κάποια εντολή.

Πώς γίνεται η διάγνωση της βαρηκοΐας

Η διάγνωση της βαρηκοΐας γίνεται μόνο από τον αρμόδιο γιατρό μέσω κλινικής εξέτασης. Μπορεί να χρειαστούν συμπληρωματικές εξετάσεις που θα προτείνει ο γιατρός.

Πώς αντιμετωπίζεται η βαρηκοΐα

Η αντιμετώπιση της βαρηκοΐας εξαρτάται από την αιτία που την πυροδότησε, αλλά και από το στάδιο της νόσου. Αν η πάθηση βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και ο γιατρός το κρίνει απαραίτητο προτείνεται η χρήση βοηθημάτων ακοής. Διαφορετικά, στις περιπτώσεις που η βαρηκοΐα είναι αναστρέψιμη, μπορεί να εφαρμοστούν αναλόγως της περίπτωσης οι εξής μέθοδοι: χειρουργική επέμβαση, αντιβιοτική αγωγή για την αντιμετώπιση λοιμώξεων, αποκατάσταση των κακώσεων συρραφή ρήξης τυμπάνου, αφαίρεση ξένων σωμάτων με μηχανική απόφραξη, εφαρμογή ειδικευμένων μεθόδων για να αντιμετωπιστούν οι συγγενείς ανωμαλίες.

Πρόληψη της βαρηκοΐας

Η πρόληψη της βαρηκοΐας επηρεάζεται από την έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης, γι’ αυτό συνιστάται η αποφυγή των χώρων αυτών. Γενικότερα, η επίσκεψη σε γιατρό μπορεί να εντοπίσει τη βαρηκοΐα σε πρώιμο στάδιο, άρα θα είναι έγκαιρη και αποτελεσματική η αντιμετώπισή της.

Η κατάλληλη ειδικότητα

Ο κατάλληλος γιατρός για τη βαρηκοΐα είναι ο ΩΡΛ

Κλείστε ραντεβού με ΩΡΛ