Τriplex καρδιάς

triplex καρδιάς

Τι είναι το triplex καρδιάς

Το triplex καρδιάς (υπερηχογράφημα καρδιάς) είναι μία απεικονιστική, μη επεμβατική εξέταση της καρδιάς. Συνοπτικά, με την χρήση υπερηχητικών μηχανικών κυμάτων μπορούμε να βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο την καρδιά και τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά αυτής, όπως τις διαστάσεις των δομών της (ανατομία) και την λειτουργική απόδοση αυτών (φυσιολογία).

Δες ακόμα: Πώς γίνεται το ηλεκτροκαρδιογράφημα

Οι εικόνες αυτές μπορούν να μας βοηθήσουν στην διερεύνηση των συμπτωμάτων ενός ασθενούς, στην παρακολούθηση της ανταπόκρισης στην θεραπεία, ή ακόμη και στον καταλληλότερο καθορισμό της θεραπείας. Η μελέτη αυτή αποθηκεύεται και μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για το ίδιο άτομο στην διάρκεια του χρόνου.

Για αυτόν τον λόγο, είναι σημαντικό να είναι πλήρης και άρτιας ποιότητος, αν πρόκειται να ανιχνεύσει κάποια επιδείνωση/αλλαγή με ακρίβεια, αξιοπιστία, και το συντομότερο δυνατό. Αυτό είναι κατ’ εξοχήν ιδιαιτέρως σημαντικό στην διερεύνηση των βαλβιδοπαθειών, αλλά ως γενικός κανόνας ισχύει για όλες τις καρδιακές καταστάσεις που μπορεί κανείς να μελετήσει.

Πώς πραγματοποιείται το triplex καρδιάς

Το triplex καρδιάς διενεργείται με την βοήθεια ενός μηχανήματος, του μορφομετατροπέως (transducer), ο οποίος λειτουργεί αρχικά ως πομπός ηχητικών κυμάτων υψηλής συχνότητας (υπέρηχοι) και αργότερα ως δέκτης των αντανακλάσεων αυτών των κυμάτων από τους διαφορετικούς ιστούς του σώματος. Το μηχάνημα αυτό τοποθετείται στον θώρακα, στέλνοντας τους υπερήχους μέσω των μεσοπλεύριων διαστημάτων προς τις καρδιακές κοιλότητες και βαλβίδες.

Ασφάλεια του triplex καρδιάς

Η χρήση ιατρικών υπερήχων είναι πολύ καλά μελετημένη εδώ και δεκαετίες και δεν έχει προκύψει καμμία ένδειξη πιθανών παρενεργειών/επιπλοκών για τον εξεταζόμενο. Η εξέταση δεν έχει κάποια συγκεκριμένη απόλυτη αντένδειξη, είναι γενικώς καλά αποδεκτή από τους ασθενείς, είναι μικρού κόστους, και χωρίς ιδιαίτερες επιπλοκές.

Διάρκεια και προετοιμασία πριν το triplex καρδιάς

Δεν χρειάζεται συγκεκριμένη προετοιμασία για την εξέταση. Η διάρκεια της εξέτασης ποικίλλει ανάλογα με τις τεχνικές δυσκολίες, καθώς και με τον βαθμό δυσκολίας του κλινικού προβλήματος, αλλά ακόμη και μία τυπική φυσιολογική μελέτη (πρέπει να) διαρκεί περίπου μισή ώρα προκειμένου να είναι πλήρης.

Κλείστε ραντεβού με εξειδικευμένους γιατρους για Triplex καρδιάς

Κλείστε ραντεβού σε Διαγνωστικό Κέντρο