Τriplex αγγείων

Triplex-αγγείων-τι είναι

Πληροφορίες για το triplex αγγείων

Τι είναι το triplex αγγείων

Το triplex αγγείων χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της ροής του αίματος στα αγγεία. Πρόκειται για μία εξέταση που συνδυάζει τη συμβατική απεικόνιση του αγγείου και τον έλεγχο της ροής με doppler. Με την εξέταση αυτή ελέγχεται η ταχύτητα ροής του αίματος στο αγγείο, η πορεία του, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να ανιχνεύσει τυχόν στένωση.

Ο γιατρός είναι πιθανό να ζητήσει την παραπάνω εξέταση για να ελέγξει την πιθανότητα ύπαρξης των παρακάτω αγγειακών παθήσεων: ανεύρυσμα αορτής, αποφρακτική νόσος καρωτίδας, φλεβική θρόμβωση, κιρσοί, αρτηριοπάθειες κ.ά.

Πώς γίνεται η εξέταση του triplex αγγείων

Η εξέταση triplex αγγείων πραγματοποιείται σε διαγνωστικό κέντρο από εξειδικευμένο γιατρό. Για να γίνει η εξέταση, ο ασθενής θα πρέπει να καθίσει ή να ξαπλώσει εκεί που θα του υποδείξει ο γιατρός. Στη συνέχεια, ο γιατρός θα εφαρμόσει ένα ειδικό τζελ στην περιοχή που πρόκειται να ελεγχθεί και με τη χρήση ενός ηχοβολέα θα εξετάσει την περιοχή. Μέσω αυτής της συσκευής στέλνονται οι εικόνες και οι πληροφορίες στην οθόνη του υπολογιστή και ο γιατρός διεξάγει συμπεράσματα.

Προετοιμασία πριν το triplex αγγείων

Συνήθως δεν απαιτείται κάποια ειδική προετοιμασία για την εξέταση triplex αγγείων, εκτός κι αν ο γιατρός συστήσει κάτι τέτοιο. Στην περίπτωση εξέτασης αγγείων της κοιλιάς μπορεί να απαιτηθεί να παραμείνετε νηστικοί για τις ώρες που θα σας συστήσει ο γιατρός σας.

Που πραγματοποιείται το triplex αγγείων

Για να πραγματοποιήσετε την εξέταση της μαγνητικής τομογραφίας θα πρέπει να επισκεφθείτε διαγνωστικό κέντρο

Κλείστε ραντεβού με διαγνωστικό κέντρο