Θρόμβωση

Θρόμβωση-δείτε πώς αντιμετωπίζεται

Πληροφορίες για τη θρόμβωση

Τι είναι η θρόμβωση

Η θρόμβωση είναι η δημιουργία θρόμβου αίματος μέσα σε αγγείο, που εμποδίζει την ελεύθερη ροή του αίματος καθώς μπορούν να επιφέρουν απόφραξη αρτηριών και φλεβών και να δημιουργήσουν εμβολές. Υπάρχουν διάφορα είδη θρόμβων που δημιουργούνται από διάφορες αιτίες: οι καρδιακοί θρόμβοι, οι φλεβικοί θρόμβοι, οι αρτηριακοί θρόμβοι. Αποτελούνται από αιμοπετάλια, ερυθροκύτταρα, λευκοκύτταρα και ινώδες.

Που οφείλεται η θρόμβωση

Συνήθως οι θρόμβοι σχηματίζονται στην προσπάθεια του σώματος να αποφύγει την απώλεια αίματος σε περίπτωση τραυματισμού κάποιου αιμοφόρου αγγείου. Ωστόσο οι θρόμβοι μπορούν να δημιουργούνται και από τους ακόλουθους παράγοντες:

  • Από τη βλάβη του ενδοθηλίου. Οι επιβαρυντικοί παράγοντες είναι η υψηλή πίεση (υπέρταση), η υψηλή χοληστερίνη, το κάπνισμα, ο διαβήτης, η παχυσαρκία κ.α.
  • Από μεταβολές στη ροή του αίματος (στροβιλώδη ροή και στάση αίματος). Τα εμφράγματα του μυοκαρδίου, τα ανευρύσματα, η στένωση της μιτροειδούς βαλβίδας κ.α. είναι κάποιες θέσεις που ευνοούν τη θρόμβωση αυτής της αιτιολογίας.
  • Από υπερπηκτικότητα του αίματος. Οφείλεται σε γενετικούς ή επίκτητους παράγοντες.

Θεραπεία για τη θρόμβωση

Οι αντιπηκτικές αγωγές εμποδίζουν τη δημιουργία νέων θρόμβων, ενώ οι θρομβολυτικές αγωγές στοχεύουν στη λύση των θρόμβων. Σε προχωρημένες περιπτώσεις επιλέγεται η αγγειοπλαστική, όπου πραγματοποιείται διάνοιξη του αποφραγμένου αγγείου.

Επιπλοκές της θρόμβωσης

  • Οι θρόμβοι στις στεφανιαίες αρτηρίες προκαλούν έμφραγμα
  • Οι θρόμβοι στις εγκεφαλικές αρτηρίες δημιουργούν εγκεφαλικό επεισόδιο

Η κατάλληλη ειδικότητα

Ο κατάλληλος γιατρός για τη θρομβοφλεβίτιδα είναι ο Αγγειοχειρουργός – Αγγειολόγος.

Κλείστε ραντεβού με Αγγειοχειρούργους -Αγγειολόγους