Θρόμβος

Θρόμβος-δείτε πώς αντιμετωπίζεται

Πληροφορίες για το θρόμβο

Τι είναι ο θρόμβος

Θρόμβος είναι μία μικρή ποσότητα αίματος που πήζει. Αποτελεί το τελικό στάδιο πήξης του αίματος στην αιμόσταση.

Που οφείλεται ο θρόμβος

Ο θρόμβος δημιουργείται όταν συσσωματώνονται αιμοπετάλια και σχηματίζουν ένα προϊόν πήξης. Αν ο θρόμβος οφείλεται σε κάποιο τραύμα δεν είναι ανησυχητικός. Αν όμως πρόκειται για μία παθολογική κατάσταση, μπορεί να πρόκειται για θρόμβωση και να είναι επικίνδυνο.

Η κατάλληλη ειδικότητα

Ο κατάλληλος γιατρός για το θρόμβο είναι ο Αιματολόγος και ο Παθολόγος

Κλείστε ραντεβού με Αιματολόγο  

Κλείστε ραντεβού με Παθολόγο