Στρεπτοκινάση

Στρεπτοκινάση- δείτε τι είναι και σε τι χρησιμεύει;

Πληροφορίες για τη στρεπτοκινάση

Τι είναι η στρεπτοκινάση

Η στρεπτοκινάση είναι ένζυμο που παράγεται από β- αιμολυτικούς σρεπτόκοκκους της ομάδας C με τη μορφή της εξωκυττάριας πρωτεΐνης.  Χρησιμοποιείται ως θρομβολυτικός παράγοντας για την εμπόδιση της δημιουργίας θρόμβων στις αρτηρίες.

Το ένζυμο στρεπτοκινάση μετατρέπει το πλασμιγόνο στο ενεργό ένζυμο πλασμίνη. Έτσι, επιτυγχάνεται η υδρόλυση των θρόμβων και η αποδόμηση των παραγόντων πήξης.

Η κατάλληλη ειδικότητα

Ο κατάλληλος γιατρός για την στρεπτοκινάση είναι ο παθολόγος και ο μικροβιολόγος

Κλείστε ραντεβού με παθολόγο

Κλείστε ραντεβού με μικροβιολόγο