Στένωση ουρήθρας

Πληροφορίες για την στένωση ουρήθρας

Τι είναι η στένωση ουρήθρας

Κατά τη διαδικασία της ούρησης τα ούρα εξέρχονται από την ουροδόχο κύστη μέσω της ουρήθρας. Η στένωση ουρήθρας δημιουργείται όταν η ουρήθρα παρουσιάσει κάποιο στένωμα, το οποίο δυσκολεύει τη διαδικασία της ούρησης. Η στένωση ουρήθρας απαντάται συχνότερα στους άνδρες.

Πού οφείλεται η στένωση ουρήθρας

Η στένωση ουρήθρας μπορεί να οφείλεται σε διάφορα αίτια. Μπορεί να οφείλεται σε κληρονομικούς παράγοντες, σε κάποιον τραυματισμό ή σε κάποια φλεγμονή στην περιοχή.

Συμπτώματα που εκδηλώνει η στένωση ουρήθρας

Μεταξύ των συμπτωμάτων της στένωσης ουρήθρας είναι τα εξής:

  • Συχνουρία
  • Δυσκολία στην ούρηση
  • Πόνος κατά την ούρηση
  • Μείωση της ροής και την ακτίνας των ούρων
  • Ακράτεια
  • Πόνος στην περιοχή

Πώς γίνεται η διάγνωση της στένωσης ουρήθρας

Η διάγνωση της στένωσης ουρήθρας γίνεται μέσω της κλινικής εξέτασης από τον αρμόδιο γιατρό. Οι εξετάσεις που μπορεί να γίνουν είναι η ουρομετρία, η κυστεοσκόπηση, η ουρηθρογραφία, οι ουρολογικές εξετάσεις ή και μικροβιολογικές εξετάσεις.

Πώς αντιμετωπίζεται η στένωση ουρήθρας

Η αντιμετώπιση της στένωσης ουρήθρας γίνεται από τον αρμόδιο γιατρό και πρέπει να γίνει άμεσα. Οι τεχνικές που συνήθως χρησιμοποιούνται είναι η κυστεοσκόπηση ή ο καθετηριασμός, ώστε να αποκατασταθεί η διαδικασία της ούρησης.

Επιπλοκές που παρουσιάζει η στένωση ουρήθρας

Ως επιπλοκή οι ειδικοί αναφέρουν την αδυναμία ούρησης. Είναι δυνατόν λόγω της στένωσης ουρήθρας να προκληθούν τοπικές φλεγμονές.

Πρόληψη κατά της στένωσης ουρήθρας

Η στένωση ουρήθρας μπορεί να προκληθεί μετά από κακώσεις στην περιοχή. Θα πρέπει να δίνεται προσοχή, ώστε να αποφευχθεί τυχόν τραυματισμός της ουρήθρας κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής.

Η κατάλληλη ειδικότητα

Ο κατάλληλος γιατρός για την στένωση ουρήθρας είναι ο ουρολόγος

Κλείστε ραντεβού με ουρολόγο