Σπερμοδιάγραμμα

Πληροφορίες για το σπερμοδιάγραμμα

Τι είναι το σπερμοδιάγραμμα

Το σπερμοδιάγραμμα αποτελεί μία πολύ βασική εργαστηριακή εξέταση, κατά την οποία ελέγχεται η γονιμότητα του άνδρα. Ο άνδρας συλλέγει σπέρμα σε αποστειρωμένο δοχείο, ενώ θα πρέπει να απέχει σεξουαλικά από 3 έως 5 ημέρες. Το σπέρμα θα πρέπει να δοθεί στο εργαστήριο για εξέταση. Η εξέταση αυτή ελέγχει τον αριθμό των σπερματοζωαρίων, την κινητικότητα, τη μορφολογία, άλλες παραμέτρους όπως η συγκολλήσεις σπερματοζωαρίων και η παρουσία λευκών αιμοσφαιρίων.

Ποια είναι η προετοιμασία για το σπερμοδιάγραμμα

Για να πραγματοποιηθεί η εξέταση θα πρέπει ο άνδρας να μην έχει εκσπερματίσει για τουλάχιστον 2-3 μέρες, να μην έχει ιστορικό υψηλού πυρετού τους τελευταίους 3 μήνες, να μην έχει κάνει χρήση φαρμακευτικών ουσιών που βλάπτουν το σπέρμα. Είναι σημαντικό ο άνδρας να ενημερωθεί από τον γιατρό του πριν από την εξέταση και να λάβει τις απαραίτητες οδηγίες.

Πώς γίνεται το σπερμοδιάγραμμα

Γίνεται με τη λήψη σπέρματος που συλλέγεται από τον άνδρα μέσα στο εργαστήριο. Το σπέρμα πρέπει να εκτεθεί το λιγότερο δυνατό στις περιβαλλοντικές συνθήκες. Η μεταφορά του σπέρματος γίνεται μέσα σε αποστειρωμένο δοχείο μέσα σε 20’-30’. Απαιτούνται τουλάχιστον δύο αναλύσεις σπέρματος για να ληφθεί απόφαση για ένα παθολογικό σπερμοδιάγραμμα.

Η κατάλληλη ειδικότητα

Ο κατάλληλος γιατρός για την σπερμοδιάγραμμα είναι ο Ουρολόγος – Ανδρολόγος

Κλείστε ραντεβού με Ουρολόγο – Ανδρολόγο

Κλείστε ραντεβού με Διαγνωστικό Κέντρο