Περικαρδίτιδα

Περικαρδιτιδα-δείτε πώς αντιμετωπίζεται!

Τι είναι η περικαρδίτιδα

Η περικαρδίτιδα πρόκειται για οίδημα και ερεθισμό του περικαρδίου, δηλαδή του περιβλήματος της καρδιάς. Η νόσος μπορεί να είναι είτε οξεία είτε χρόνια. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να μας αποτρέψει από μακροχρόνιες επιπλοκές.

Δες ακόμα: Λοιμώδης μονοπυρήνωση

Που οφείλεται

Τα ακριβή αίτια είναι δύσκολο να προσδιοριστούν. Γύρω από την καρδιά υπάρχει το περικάρδιο και μια μικρή ποσότητα υγρού. Κάποιες φορές η ποσότητα υγρού αυξάνεται.

Πιθανές αιτίες εμφάνισης της νόσου είναι μια ιογενής λοίμωξη, ως συνέπεια ενός εμφράγματος του μυοκαρδίου, λόγω ρευματοειδούς αρθρίτιδας, τραυμάτων και κακώσεων στο στήθος και στην καρδιά, νεφρικής ανεπάρκειας, Aids, καρκίνου, φυματίωσης, ως παρενέργεια κάποιων φαρμάκων.

Συμπτώματα

Τα κύρια συμπτώματα της περικαρδίτιδας περιλαμβάνουν:

  • θωρακικό άλγος
  • δυσκολία στην αναπνοή
  • πυρετό
  • ξηρόβηχα
  • κακουχία
  • αίσθημα παλμών

Διάγνωση

Η διάγνωση γίνεται μέσω κλινικής εξέτασης και λεπτομερούς καταγραφής του ιστορικού του ασθενούς.

Στη συνέχεια, λαμβάνονται οι εξής εξετάσεις: ακτινογραφία θώρακοςηλεκτροκαρδιογράφημα, υπερηχογράφημα, αξονική και μαγνητική τομογραφία, γενική αιματολογική εξέταση, γενικός ιολογικός έλεγχος.

Θεραπεία

Η θεραπεία είναι ανάλογη της συμπτωματολογίας αλλά και του αιτίου που ευθύνεται για την πρόκληση της νόσου. Συνιστάται ξεκούραση, φαρμακευτική αγωγή με με στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα και κολχικίνη.

Η ουραιμική περικαρδίτιδα αντιμετωπίζεται με αιμοκάθαρση, ενώ η πυογενής περικαρδίτιδα με αντιβιοτική αγωγή. Σε κάποιες περιπτώσεις κρίνεται αναγκαία η εισαγωγή στο νοσοκομείο.

Επιπλοκές

Μεταξύ άλλων στις επιπλοκές της περικαρδίτιδας συμπεριλαμβάνονται ο καρδιακός επιπωματισμός, όπου αν δε γίνει αμέσως παρακέντηση και αφαίρεση του υγρού οδηγεί στο θάνατο, και η συμπιεστική περικαρδίτιδα, όπου το περικάρδιο χάνει την ελαστικότητά του δεν επιτρέπει στην καρδιά να λειτουργήσει σωστά προκαλώντας οίδημα και δύσπνοια.

Η κατάλληλη ειδικότητα

Ο κατάλληλος γιατρός για την περικαρδίτιδα είναι ο Καρδιολόγος