Οξεία σπειραματονεφρίτιδα

Οξεία-σπειραματονεφρίτιδα-δείτε πώς αντιμετωπίζεται

Πληροφορίες για την οξεία σπειραματονεφρίτιδα

Τι είναι η οξεία σπειραματονεφρίτιδα

Η οξεία σπειραματονεφρίτιδα πρόκειται για πάθηση που πλήττει τους νεφρούς. Αφορά φλεγμονή του αγγειώδους σπειράματος και εμφανίζεται μετά από κάποια σοβαρή λοίμωξη. Απαντάται συχνότερα σε παιδιά μικρής ηλικίας και αποτελεί την πιο συχνή μορφή νεφροπάθειας των παιδιών.

Που οφείλεται η οξεία σπειρματονεφρίτιδα

Συνήθως κάνει την εμφάνισή της λίγες βδομάδες μετά τη λοίμωξη από στρεπτοκοκκική λοίμωξη, κυνάγχη, οστρακιά, πυοδερμία και λοίμωξη της αναπνευστικής οδού.

Συμπτώματα

Τα συμπτώματα ξεκινούν με την εμφάνιση οιδημάτων στους αστραγάλους και στα βλέφαρα, αιματουρία, ολιγουρία και υπέρταση.

Διάγνωση

Η διάγνωση της οξείας σπειραματονεφρίτιδας γίνεται μέσα από ουρολογικές εξετάσεις όταν υπάρχει υποψία της νόσου. Οι εξετάσεις θα βρουν λευκωματουρία, αιματουρία και κυλινδρουρία.

Θεραπεία

Η συνήθης θεραπευτική μέθοδος για την οξεία σπειραματονεφρίτιδα περιλαμβάνει χορήγηση δεκαήμερης δόσης πενικιλίνη προληπτικά. Συνιστάται ξεκούραση του ασθενούς και συγκεκριμένη δίαιτα την οποία καθορίζει ο γιατρός αναλόγως των συμπτωμάτων και του βαθμού εμφάνισής τους. Η νόσος θεραπεύεται αν και σε κάποιες σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε νεφρική ανεπάρκεια.

Επιπλοκές της οξείας σπειραματονεφρίτιδας

Σε σπάνιες περιπτώσεις αναφέρονται περιστατικά υπερτασικής εγκεφαλοπάθειας, καρδιακής ανεπάρκειας και οξείας νεφρικής ανεπάρκειας.

Η κατάλληλη ειδικότητα

Ο κατάλληλος γιατρός για την οξεία σπειραματονεφρίτιδα είναι ο Νεφρολόγος

Κλείστε ραντεβού με Νεφρολόγο