Νέφρωση

Νέφρωση-τι είναι

Πληροφορίες για τη νέφρωση

Τι είναι η νέφρωση

Η νέφρωση ανήκει στην ομάδα των παθήσεων, κατά τις οποίες παρατηρείται εκφυλισμός στους νεφρούς, και πιο συγκεκριμένα στους νεφρικούς σωληνίσκους, χωρίς φλεγμονή. Τα τοιχώματα του αγγειώδους σπειράματος διαπερνώνται από τις πρωτεΐνες, με αποτέλεσμα να αποβάλλονται μεγάλες ποσότητες λευκώματος με τα ούρα, και ως εκ τούτου να παρουσιάζεται υποπρωτεϊναιμία.

Έτσι, παρατηρείται απώλεια πρωτεΐνης και δημιουργείται οίδημα.

Συμπτώματα που εκδηλώνει η νέφρωση

Τα συμπτώματα της νέφρωσης περιλαμβάνουν:

  • Λευκωματουρία
  • Οίδημα
  • Ευαισθησία σε λοιμώξεις

Η κατάλληλη ειδικότητα

Ο κατάλληλος γιατρός για την νέφρωση είναι ο Νεφρολόγος

Κλείστε ραντεβού με Νεφρολόγο