Μυωπία

mywpia

Τι είναι η μυωπία

Η μυωπία είναι μία διαθλαστική ανωμαλία του οφθαλμού κατά την οποία ο ασθενής δεν μπορεί να εστιάσει στα αντικείμενα που βρίσκονται μακριά. Το άτομο βλέπει θαμπά μακριά, ενώ έχει καλή όραση στα κοντινά αντικείμενα. Αποτέλεσμα της μυωπίας είναι το άτομο να κλείνει τα βλέφαρά του στην προσπάθεια να διακρίνει αντικείμενα που βρίσκονται μακριά .

Βρες εδώ τους καλύτερους γιατρούς για laser μυωπίας

Είδη μυωπίας

Υπάρχουν διάφορα συστήματα ταξινόμησης της μυωπίας. Ένα από αυτά τη διακρίνει σε απλή και σε παθολογική.

Η απλή μυωπία εμφανίζεται κυρίως σε παιδιά σχολικής ηλικίας και μπορεί να οφείλεται σε κληρονομικούς παράγοντες.

Η κοντινή εργασία αποτελεί επίσης έναν παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση μυωπίας.

Η απλή μυωπία συνήθως εξελίσσεται κατά την εφηβεία και σταθεροποιείται κατά τη δεύετρη δεκαετία της ζωής.

Εκτός από  την απλή μυωπία υπάρχει και η παθολογική, η οποία συνοδεύεται από ανατομικές διαταραχές στο οπίσθιο τμήμα του οφθαλμού.

Ένα άλλο σύστημα ταξινόμησης διακρίνει τη μυωπία ανάλογα με το βαθμό της– τις διοπτρίες- σε ήπια (έως -3,00 διοπτρίες), μέτρια ( από -3,00 έως -6,00 διοπτρίες) και μεγάλη (από -6,00 διοπτρίες και πάνω).

Που οφείλεται

Η μυωπία είναι μία διαθλαστική ανωμαλία του οφθαλμού λόγω ανατομικής δυσαναλογίας.

Είτε ο οφθαλμός είναι δυσανάλογα μεγάλος σε σύγκριση με την οπτική του ισχύ είτε ο οφθαλμός είναι οπτικά πολύ ισχυρός (λόγω της αυξημένης κυρτότητας του κερατοειδή χιτώνα ή του φυσικού φακού) για το μήκος του.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η διάθλαση των φωτεινών ακτίνων να γίνεται λανθασμένα και το «είδωλο» να μην εμφανίζεται πάνω στον αμφιβληστροειδή χιτώνα όπως είναι το φυσιολογικό. Αντιθέτως, το είδωλο εμφανίζεται μπροστά από αυτόν με αποτέλεσμα τα μακρινά αντικείμενα να φαίνονται θαμπά.

Συμπτώματα

Το βασικότερο σύμπτωμα της μυωπίας είναι αδυναμία του ατόμου να εστιάσει ή να δει καθαρά αντικείμενα που βρίσκονται μακριά του, ενώ βλέπει καθαρά τα κοντινά αντικείμενα.

Άλλα συμπτώματα τα οποία αποτελούν ενδείξεις μυωπίας, ειδικά στα παιδιά, είναι:

  • Το παιδί φέρνει πολύ κοντά το βιβλίο για να διαβάσει
  • Αγνοεί τα μακρινά αντικείμενα
  • Κάθεται πολύ κοντά στην τηλεόραση, την οθόνη του υπολογιστή ή τον πίνακα στο σχολείο

Διάγνωση

Η διάγνωση της μυωπίας γίνεται με οφθαλμολογική εξέταση.

Πώς αντιμετωπίζεται

Η μυωπία αντιμετωπίζεται με τη χρήση διορθωτικών γυαλιών (με κοίλους φακούς), με τη χρήση φακών επαφής, ή με επεμβάσεις laser (διαθλαστική χειρουργική).

Οι επεμβάσεις παρέχουν στις περισσότερες περιπτώσεις ένα μόνιμο αποτέλεσμα και απαιτούν κάποιες προϋποθέσεις πριν ο ασθενής να μπορεί να υποβληθεί σε αυτές.

Επιπλοκές

Μία από τις βασικότερες επιπλοκές της μυωπίας είναι η κακή ποιότητα της ζωής του μύωπα, ο οποίος καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσει να δει τα αντικείμενα που βρίσκονται μακριά του.

Οι μύωπες επίσης βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο για απειλητικές για την όραση επιπλοκές, όπως ρωγμές στον αμφιβληστροειδή χιτώνα, αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, γλαύκωμα και μυωπική εκφύλιση ωχράς κηλίδας.

Η κατάλληλη ειδικότητα

Ο κατάλληλος γιατρός για τη μυωπία είναι ο Οφθαλμίατρος