Μίτωση

Μίτωση-τι είναι

Πληροφορίες για την μίτωση

Τι είναι η μίτωση

Η μίτωση είναι η κυτταρική διαίρεση των κυττάρων του σώματος. Κάθε θυγατρικό κύτταρο περιέχει ισάριθμα χρωμοσώματα με το γονικό κύτταρο. Κατά τη διαδικασία της μίτωσης τα νεκρά σωματικά κύτταρα αντικαθίστανται. Η διαδικασία αυτή είναι συνεχής και τελειοποιείται σε τέσσερα στάδια: πρόφαση, μετάφαση, ανάφαση, τελόφαση. Η μίτωση είναι σημαντική διότι τα γονίδια διανέμονται ισάξια σε κάθε θυγατρικό κύτταρο και ο διπλοειδής αριθμός των χρωμοσωμάτων διατηρείται σε όλα τα σωματικά κύτταρα ενός οργανισμού.

Η κατάλληλη ειδικότητα

Ο κατάλληλος γιατρός για την μίτωση είναι ο Κυτταρολόγος

Κλείστε ραντεβού με Κυτταρολόγο