Μαθησιακές διαταραχές

Μαθησιακές διαταραχές:δείτε πως αντιμετωπίζονται

Πληροφορίες για τις μαθησιακές διαταραχές

Τι είναι οι μαθησιακές διαταραχές

Οι μαθησιακές διαταραχές είναι διαταραχές οι οποίες εκδηλώνονται στα παιδιά σχολικής κυρίως ηλικίας και επηρεάζουν την ικανότητα τους να ερμηνεύουν, να κατανοούν και να αφομοιώνουν τις πληροφορίες που λαμβάνουν από το περιβάλλον.

Τα παιδιά με μαθησιακές διαταραχές δυσκολεύονται να συνδέσουν πληροφορίες από διαφορετικά μέρη του εγκεφάλου, και συχνά παρουσιάζουν δυσκολίες στον προφορικό και γραπτό λόγο, σε μαθηματικούς υπολογισμούς, καθώς και στον αυτοέλεγχο και συντονισμό. Οι μαθησιακές διαταραχές δε συνδέονται με τη νοητική κατάσταση του παιδιού, σε κάποιες περιπτώσεις όμως νοητική υστέρηση και μαθησιακές διαταραχές συνυπάρχουν.

Που οφείλονται οι μαθησιακές διαταραχές

Υπάρχει μια πληθώρα θεωριών που αφορούν τις αιτίες που ευνοούν την εμφάνιση των μαθησιακών διαταραχών. Κοινό σημείο σε όλες είναι η αναφορά στην εμπλοκή του ανθρώπινου εγκέφαλου, όπως: λάθος στη δομή του, δυσκολίες επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών μερών του, λανθασμένη ποσότητα παραγωγή νευροδιαβιβαστών. Παρ’ όλα αυτά κάποιες πηγές αναφέρουν αιτίες πέραν του βιολογικού παράγοντα, όπως τις περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές.

Συμπτώματα για τις μαθησιακές διαταραχές

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι κάποιο παιδί μπορεί να εμφανίζει ένα ή και όλα τα συμπτώματα που αφορούν στις μαθησιακές διαταραχές.

Τα πιο συνήθη συμπτώματα των μαθησιακών διαταραχών αφορούν δυσκολίες συγκέντρωσης, συντονισμού, αυτοελέγχου καθώς και δυσκολία διαχείρισης του προφορικού και γραπτού λόγου και διενέργεια μαθηματικών υπολογισμών. Αποτέλεσμα αυτών είναι συνήθως η κακή σχολική επίδοση.

Οι μαθησιακές διαταραχές εκτός από την σχολική επίδοση το παιδιού επηρεάζουν και την καθημερινότητά του. Παιδιά με μαθησιακές διαταραχές συνήθως αντιμετωπίζουν στο σχολείο  το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού και παρουσιάζουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, μειωμένη κοινωνικότητα, δυσκολία στις σχέσεις με τους συμμαθητές τους, φοβίες, σωματικούς πόνους.

Διάγνωση των μαθησιακών διαταραχών

Επειδή ο όρος μαθησιακές διαταραχές αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα αιτιών και συμπτωμάτων, η διάγνωση τους δεν είναι εύκολη. Η διάγνωση συνήθως γίνεται βάσει ψυχο-κοινωνικό-εκπαιδευτικών τεστ και μεθόδων και μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό, ειδικούς παιδαγωγούς και ψυχολόγους.

Πώς αντιμετωπίζονται οι μαθησιακές διαταραχές

Οι μαθησιακές διαταραχές αντιμετωπίζονται εξατομικευμένα και μόνο από ειδικό προσωπικό. Παράγοντες που  προαπαιτούνται για μια επιτυχημένη αντιμετώπιση είναι η σωστή διάγνωση καθώς και η αποδοχή και στήριξη της οικογένειας στο μέλος της που υποφέρει από μαθησιακές διαταραχές.

Η κατάλληλη ειδικότητα

Ο κατάλληλος γιατρός για τις μαθησιακές διαταραχές είναι ο Ψυχολόγος

Κλείστε ραντεβού με Ψυχολόγο