Γαστρική έκπλυση

Γαστρική έκπλυση-δείπε πώς αντιμετωπίζεται!

Πληροφορίες για τη γαστρική έκπλυση

Γαστρική έκπλυση-δείπε πώς αντιμετωπίζεται!

Τι είναι η γαστρική έκπλυση

Η γαστρική έκπλυση εφαρμόζεται για την απομάκρυνση δηλητηρίου ή ερεθιστικών παραγόντων πριν και μετά από χειρουργικές επεμβάσεις. Συνήθως πρόκειται για περιστατικά ασθενών που τους έχουν χορηγηθεί τοξικά δισκία.

Η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας δεν είναι σαφής. Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί ότι η επιτυχία της γαστρικής έκπλυσης εξαρτάται από το χρόνο που θα χρησιμοποιηθεί, δηλαδή αν εφαρμοστεί μέσα σε μία ώρα από τη στιγμή της λήψης τοξικής ουσίας, τότε οι πιθανότητες επιτυχίας είναι περισσότερες.

Επιπλοκές της γαστρικής έκπλυσης

Η διαδικασία της γαστρικής έκπλυσης ενέχει κινδύνους κατά την εφαρμογή της. Ως τέτοιες επιπλοκές μπορούν να χαρακτηριστούν οι εξής:
•    Διασωλήνωση της τραχείας αντί του στομαχιού
•    Βλάβες στη στοματική κοιλότητα, στο φάρυγγα και στον οισοφάγο
•    Εισροή γαστρικών υγρών στους πνεύμονες

Η κατάλληλη ειδικότητα

Ο κατάλληλος γιατρός για την γαστρική έκπλυση είναι ο Γενικός Χειρουργός και ο Γαστρεντερολόγος

Κλείστε ραντεβού με Γενικό Χειρουργό.

Κλείστε ραντεβού με Γαστρεντερολόγο.