Εμβοές

Εμβοές-τι είναι

Πληροφορίες για τις εμβοές

Τι είναι οι εμβοές

Οι εμβοές είναι βουητά στο κεφάλι, δηλαδή ήχοι που προέρχονται από το εσωτερικό του κεφαλιού. Οι εμβοές μπορούν να εντοπιστούν είτε στο ένα είτε και στα δύο αφτιά και να είναι είτε διαρκείς είτε προσωρινές. Το εν λόγω σύμπτωμα το βιώνει ο καθένας μας κάποια στιγμή είτε σε μεγαλύτερο είτε σε μικρότερο βαθμό.

Πού οφείλονται οι εμβοές

Τα αίτια των εμβοών δεν είναι σαφή. Μόνο αν παρατηρηθεί ότι συνδέεται με κάποιον συγκεκριμένο αιτιολογικό παράγοντα μπορεί να διαπιστωθεί η αιτία. Μερικά από τα αίτια που αναφέρονται είναι κάποιο χτύπημα στο κεφάλι, η λήψη συγκεκριμένων φαρμάκων, η έκθεση σε μεγάλο θόρυβο, το άγχος, οι όγκοι, το κερί στο αφτί κ.ά.

Πώς γίνεται η διάγνωση για τις εμβοές

Η διάγνωση των εμβοών γίνεται από τον αρμόδιο γιατρό μέσω κλινικής εξέτασης. Ο γιατρός θα πραγματοποιήσει έλεγχο των παραγόντων που επηρεάζουν τις εμβοές (υπέρταση, ηπατική λειτουργία, λήψη συγκεκριμένων φαρμάκων, αλλεργίες).

Πώς αντιμετωπίζονται οι εμβοές

Οι εμβοές αντιμετωπίζονται αναλόγως του αιτίου που τις προκάλεσε. Πολλές φορές δεν είναι εύκολο να εντοπιστεί η αιτία πρόκλησης, ωστόσο οι εμβοές θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ο γιατρός χορηγεί φάρμακα, βιταμίνες ή προτείνει βιοανάδραση, ύπνωση και συσκευές εκκώφανσης. Αν εντοπιστεί πολύ ελαφριάς μορφής εμβοή η θεραπεία δεν είναι απαραίτητη.

Η κατάλληλη ειδικότητα

Ο κατάλληλος γιατρός για τις εμβοές είναι ο ΩΡΛ

Κλείστε ραντεβού με ΩΡΛ