Διατροχαντήρια κατάγματα

Διατροχαντήρια-κατάγματα-τι είναι

Πληροφορίες για τα διατροχαντήρια κατάγματα

Τι είναι τα διατροχαντήρια κατάγματα

Τα διατροχαντήρια κατάγματα είναι κατάγματα του άνω άκρου του μηριαίου οστού, που προκαλούνται μετά από μικρή βία, ίσως μετά από μικρή πτώση. Απαντώνται συχνά σε υπερήλικες.

Συμπτώματα που εκδηλώνουν τα διατροχαντήρια κατάγματα

Τα διατροχαντήρια κατάγματα έχουν ως σύμπτωμα της εξωτερική στροφή του άκρου ποδός και βράχυνση. Ο ασθενής αδυνατεί να ορθοστατήσει και να περπατήσει. Παρουσιάζεται επώδυνο ισχίο με αδυναμία βάδισης και ανύψωσης σκέλους.

Πώς αντιμετωπίζονται τα διατροχαντήρια κατάγματα

Τα διατροχαντήρια κατάγματα αντιμετωπίζονται συνήθως χειρουργικά από τον αρμόδιο γιατρό, διότι έτσι θα αντιμετωπιστεί άμεσα και θα κινητοποιηθεί και πάλι, αποφεύγοντας την πιθανότητα μακροχρόνιας κατάκλισης.

Η κατάλληλη ειδικότητα

Ο κατάλληλος γιατρός για τα διατροχαντήρια κατάγματα είναι ο Ορθοπαιδικός

Κλείστε ραντεβού με Ορθοπαιδικό