Αρτηριοφλεβικές δυσπλασίες

Αρτηριοφλεβικές-δυσπλασίες-δείτε πώς αντιμετωπίζεται

Πληροφορίες για τις αρτηριοφλεβικές δυσπλασίες

Τι είναι οι αρτηριοφλεβικές δυσπλασίες

Οι αρτηριοφλεβικές δυσπλασίες είναι συγγενείς ανωμαλίες στη διάπλαση των αγγείων του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού. Οι δυσπλασίες αυτές αποτελούνται από σπειράματα αρτηριών που συνδέονται άμεσα με φλέβες. Εκδηλώνονται στα εγκεφαλικά ημισφαίρια και τροφοδοτούνται από τη μέση εγκεφαλική αρτηρία.

Που οφείλονται οι αρτηριοφλεβικές δυσπλασίες

Οι αρτηριοφλεβικές δυσπλασίες μπορεί να οφείλονται σε συγγενείς ανωμαλίες, δηλαδή εμφανίζονται εκ γενετής. Απαντώνται συχνά στον εγκέφαλο και σπανιότερα στο νωτιαίο μυελό.

Συμπτώματα που εκδηλώνουν οι αρτηριοφλεβικές δυσπλασίες

Τα συνήθη συμπτώματα των αρτηριοφλεβικών δυσπλασιών είναι:

•    Κρίσεις επιληψίας
•    Κεφαλαλγία
•    Εγκεφαλική αιμορραγία (ως επιπλοκή)
•    Δυσκολία στην ομιλία
•    Αδυναμία στο χέρια
•    Θολή όραση
•    Αδυναμία στο πόδι

Διάγνωση για τις αρτηριοφλεβικές δυσπλασίες

Η διάγνωση των αρτηριοφλεβικών δυσπλασιών γίνεται με αξονική ή μαγνητική τομογραφία. Μπορεί να χρειαστεί και ψηφιακή αγγειογραφία.

Αντιμετώπιση για τις αρτηριοφλεβικές δυσπλασίες

Η αντιμετώπιση των αρτηριοφλεβικών δυσπλασιών γίνεται με εμβολισμό, με νευροχειρουργική επέμβαση ή με στερεοτακτική ακτινοχειρουργική.

Επιπλοκές που παρουσιάζουν οι αρτηριοφλεβικές δυσπλασίες

Η εγκεφαλική αιμορραγία είναι μία επικίνδυνη επιπλοκή που μπορεί να οφείλεται σε αρτηριοφλεβική δυσπλασία. Το 10% των ασθενών με τέτοια αιμορραγία καταλήγει,  ενώ το 30-50% παρουσιάζει νευρολογική βλάβη.

Η κατάλληλη ειδικότητα

Ο κατάλληλος γιατρός για την αρτηριοφλεβικές δυσπλασίες είναι ο νευροχειρουργός

Κλείστε ραντεβού με Νευροχειρούργο