Απλαστική αναιμία

Απλαστική-αναιμία-δείτε πώς ανιμετωπίζεται

Πληροφορίες για την απλαστική αναιμία

Τι είναι η απλαστική αναιμία

Η απλαστική αναιμία είναι ένα σύνδρομο που αφορά στην έλλειψη κάποιων τύπων κυττάρων του αίματος και στον περιορισμένο αριθμό κυτταρικών σειρών στο μυελό των οστών.

Που οφείλεται η απλαστική αναιμία

Η απλαστική αναιμία μπορεί να οφείλεται είτε σε εκ γενετής είτε σε επίκτητα αίτια. Τα εκ γενετής αίτια οφείλονται σε κληρονομικά σύνδρομα. Τα επίκτητα αίτια είναι η ιδιοπαθής απλαστική αναιμία, κατά την οποία δεν ανευρίσκεται κάποιο συγκεκριμένο αίτιο, η έκθεση σε τοξικά, κατά την οποία ένα άτομο έχει εκτεθεί σε ιονίζουσα ακτινοβολία, σε βενζόλιο, σε εντομοκτόνα κ.ά.

Άλλα αίτια είναι η συνυπάρχουσα λοίμωξη από σοβαρά νοσήματα, όπως η ηπατίτιδα ή ο HIV και η εγκυμοσύνη, κατά την οποία εμφανίζεται για να υποχωρήσει αμέσως μετά τον τοκετό. Στην απλαστική αναιμία δεν αναφέρονται στοιχεία για πρόκληση λόγω λήψης αντικαρκινικών φαρμάκων ή ακτινοβόληση. Στις πλείστες των περιπτώσεων το αίτιο είναι άγνωστο ή η πάθηση οφείλεται σε τοξικά ή λοιμώδη αίτια.

Συμπτώματα που εκδηλώνει η απλαστική αναιμία

Τα συμπτώματα της απλαστικής αναιμίας είναι:

•    Αίσθημα κόπωσης
•    Αδυναμία
•    Αιμορραγία
•    Ωχρότητα δέρματος
•    Δύσπνοια
•    Ταχυκαρδία

Διάγνωση για την απλαστική αναιμία

Η διάγνωση γίνεται μέσω αιματολογικών εξετάσεων και βιοψίας του μυελού των οστών. Με τις αιματολογικές εξετάσεις ανευρίσκονται περιορισμένα τα λευκά και τα ερυθρά αιμοσφαίρια.

Πώς αντιμετωπίζεται η απλαστική αναιμία

Η αντιμετώπιση της απλαστικής αναιμίας γίνεται με την απομάκρυνση όλων των τοξικών παραγόντων, όταν η αναιμία οφείλεται σε αυτούς. Οι περισσότεροι ασθενείς ανταποκρίνονται σε αυτή τη θεραπεία. Σε νεαρά άτομα που πάσχουν από την εν λόγω νόσο συνιστάται η μεταμόσχευση μυελού των οστών. Σε μεγαλύτερα άτομα χορηγείται ανοσοκατασταλτική αγωγή με αντιθυμοκυτταρική σφαιρίνη, κυκλοσπορίνη και πρεδνιζολόνη. Στην υποστηρικτική αγωγή συμπεριλαμβάνεται η μετάγγιση συμπυκνωμένων ερυθρών για την θεραπεία της αναιμίας, αντιβιοτικών για τις λοιμώξεις και αιμοπεταλίων για την αντιμετώπιση των αιμορραγιών.

Πρόληψη κατά της απλαστικής αναιμίας

Η πρόληψη της νόσου δεν είναι δυνατή. Πέρα από την αποφυγή έκθεσης σε τοξικές ουσίες και ιονίζουσα ακτινοβολία, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να προληφθεί η απλαστική αναιμία.

Η κατάλληλη ειδικότητα

Ο κατάλληλος γιατρός για την απλαστική αναιμία είναι ο αιματολόγος

Κλείστε ραντεβού με Αιματολόγο