Ξενοφών Χατζησαράντος
Ξενοφών Χατζησαράντος
Φυσικοθεραπευτής
10 Από 2 χρήστες
ΔΕΣ ΠΡΟΦΙΛ
Ο Χατζησαράντος Ξενοφών είναι φυσικοθεραπευτής με ιδιωτικό ιατρείο στην Άνοιξη. Διαθέτει πτυχίο από το Τ.Ε.Ι Φυσικοθεραπείας στην Αθήνα και έχει μετεκπαιδευτεί στην χειροπρακτική manual therapy με τεχνικές βασισμένες στην θεραπεία με τα χέρια βάση χειρισμών και λειτουργικής μάλαξης μυοπεριτονιακου πόνου. Στο κέντρο παρέχει οι πιο σύγχρονες τεχνικές για την αποκατάσταση ορθοπαιδικών νευρολογικών και αθλητικών παθήσεων.
Πληροφορίες από το doctoranytime.gr

Άρθρα από Ξενοφών Χατζησαράντος