Ελένη Ψιάχου
Ελένη Ψιάχου
Αιματολόγος
Δινω ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε περίπτωση ασθενούς. Στην διάρκεια διαγνωστικών ή θεραπευτικών συνεδριών ο-η ασθενής έχει την αυκαιρία να πάρει απαντήσεις σε πολλές απορίες σχετικά με το πρόβλημά του. Παρέχω κλινικοεργαστηριακη εξατομικευμένη διαχείρηση που βασίζεται σε τεκμηριωμένα επιστημονικα δεδομένα και μακρόχρονη εμπειρία σε μεγαλα Αιματολογικά Κέντρα της Αγγλίας. Η Ολιστική Ιπποκρατική Ιατρική συνδυασμένη με τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα ειναι το σημείο αναφοράς μου. Προσφερω επίσης δεύτερη γνώμη σε δυσεπίλυτα επείγοντα ή χρόνια περιστατικά. Ειμαι Μέλος του Ογκολογικού Συμβουλίου της Ευρωκλινικής Αθηνών και Συνεργατις της Ευρωκλινικής Παίδων.
Πληροφορίες από το doctoranytime.gr

Άρθρα από Ελένη Ψιάχου