Αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή

Αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή

O μαστός είναι το απόλυτο σύμβολο θηλυκότητας. Η απώλειά του θεωρείται σήμερα μια μορφή ακρωτηριασμού, γι’ αυτό και η αποκατάσταση μετά μαστεκτομή, όποτε αυτό είναι δυνατό, είναι η κυρίαρχη τρέχουσα τάση σε όλο τον κόσμο.

Δες ακόμα: Κολπίτιδα: Το πιο συχνό πρόβλημα υγείας των γυναικών

Πώς πραγματοποιείται η αποκατάσταση μετά από μαστεκτομή;

Η αποκατάσταση μετά μαστεκτομή μπορεί να διενεργείται είτε άμεσα, δηλαδή αμέσως μετά τη μαστεκτομή σε ένα χειρουργείο είτε σε δεύτερο χρόνο, συνήθως 6-12 μήνες αργότερα και αφού έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες συμπληρωματικές  θεραπείες (ακτινο-/ χημειοθεραπεία).

Η απόφαση για το χρόνο αποκατάστασης λαμβάνεται από κοινού με τον χειρουργό μαστού και εξαρτάται από τον τύπο της νόσου, την γενικότερη κατάσταση υγείας της ασθενούς, αλλά και τις επιθυμίες της.

Η αποκατάσταση μπορεί να γίνει με τη χρήση αυτόλογου (της ίδιας της ασθενούς) ή ετερόλογου (‘ξένου’) ιστού. Στην πρώτη περίπτωση, μεταφέρεται ιστός από την κοιλιακή χώρα ή την πλάτη της ασθενούς προς αποκατάσταση του ελλείμματος, ενώ στην δεύτερη τοποθετούνται διατατήρες ιστών κάτω από τους μυς του θώρακα, οι οποίοι διατείνονται σταδιακά και ακολούθως  αντικαθίστανται με μόνιμα, σιλικονούχα ενθέματα.

Οι επεμβάσεις αποκατάστασης με ενθέματα σιλικόνης είναι απλούστερες και λιγότερο επιβαρυντικές για την γενική κατάσταση της ασθενούς, παρουσιάζουν, ωστόσο, ένα μικρό ποσοστό επιπλοκών που αφορά κυρίως το σχηματισμό αιματωμάτων, την επιμόλυνση των ενθεμάτων και τη διάνοιξη τραυμάτων. Συνήθως, με την κατάλληλη θεραπεία, οι επιπλοκές αυτές αντιμετωπίζονται επιτυχώς. Οι επεμβάσεις με τη χρήση αυτόλογων ιστών έχουν λιγότερες επιπλοκές, είναι όμως βαρύτερες, πιο πολύωρες επεμβάσεις που επιμηκύνουν την ενδοκλινική παραμονή των ασθενών.

Απαραίτητος παράγοντας επιτυχίας της επέμβασης είναι η στενή συνεργασία μεταξύ του Πλαστικού Χειρουργού, του Χειρουργού μαστού, και πιθανώς του Ογκολόγου, του Ακτινοθεραπευτή και του Ψυχολόγου. Κάθε περιστατικό αντιμετωπίζεται εξατομικευμένα και αναλόγως των δεδομένων προτείνονται στην ασθενή οι εναλλακτικές λύσεις που ενδείκνυνται στην περίπτωσή της.

Ποιος είναι ο ρόλος του ασθενούς στην αποκατάσταση μαστού;

Στην αποκατάσταση μαστού η ασθενής έχει ενεργό συμμετοχή και παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του τρόπου που αυτή θα γίνει. Στόχος της επέμβασης είναι η δημιουργία ενός μαστού συμμετρικού με τον ετερόπλευρο σε σχήμα, όγκο και διαστάσεις.

Για το σκοπό αυτό αρκετές φορές κρίνεται απαραίτητη η διενέργεια κάποιου τύπου μαστοπλαστικής (αυξητική, μειωτική ή ανόρθωση) και στον υγιή μαστό προκειμένου να έχουμε ένα αισθητικά καλύτερο αποτέλεσμα. Η επέμβαση αυτή γίνεται συγχρόνως με την αντικατάσταση του διατατήρα με μόνιμο ένθεμα, όταν έχει επιλεχθεί αυτός ο τρόπος αποκατάστασης.

Στο τελικό στάδιο και υπό τοπική αναισθησία αποκαθίσταται το σύμπλεγμα θηλής- θηλαίας άλω.

Ποιο είναι το κόστος της επέμβασης;

Το κόστος της αποκατάστασης κυμαίνεται σε λογικά πλαίσια και μειώνεται έτι περαιτέρω όταν συνδυάζεται με τη μαστεκτομή. Εξάλλου, τμήμα των εξόδων καλύπτεται τόσο από τα δημόσια ταμεία, όσο και από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές.

Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή παρουσιάζουν αρκετά υψηλά ποσοστά ικανοποίησης.  Η αρτιμέλεια που συνεχίζουν και απολαμβάνουν οι γυναίκες αυτές μετά από ένα βαρύ, ακρωτηριαστικό χειρουργείο, όπως είναι η μαστεκτομή, τις βοηθά να διατηρήσουν τον ερωτισμό και τη θηλυκότητά τους και τους προσφέρει ψυχοσωματική ισορροπία και συνεπώς, καλύτερη ποιότητα ζωής.

Σε βοήθησε αυτό το άρθρο;

Αυτή η σελίδα δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές. Δες περισσότερα.